Zgodnie z aktualnymi przepisami w budynkach wielorodzinnych istnieje obowiązek wznoszenia ścian wewnętrznych na klatkach schodowych, które łączą w sobie dobre parametry akustyczne z odpowiednią izolacyjnością termiczną. Czy wyroby wapienno-piaskowe są w stanie sprostać tym kryteriom wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Osoby poszukujące nowego mieszkania liczą na to, że zapewni im ono wysoki komfort życia. Z tego względu dużą wagę przykładają nie tylko do jego wielkości czy lokalizacji, ale także takich aspektów jak np. optymalna temperatura przy stosunkowo niskich kosztach utrzymania. Coraz większe znaczenie ma również komfort akustyczny. Stworzenie cichego, ciepłego i ekonomicznego mieszkania w budynku wielorodzinnym nie jest więc zadaniem prostym.  Na ostateczny efekt wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich są ściany wewnętrzne wydzielające lokal. W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściśle określone zostały parametry, którymi muszą się charakteryzować ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami. W budownictwie wielorodzinnym przepisy wymagają, aby każda tego typu przegroda posiadała współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 1,0 W/m2K. Jednocześnie wszystkie ściany wewnętrzne wydzielające poszczególne mieszkania muszą również spełnić kryterium odpowiedniej izolacyjności akustycznej – minimalny wskaźnik R’A1 to 50 dB.

Architekci i deweloperzy muszą sprostać zarówno oczekiwaniom przyszłych mieszkańców, jak i zaostrzającym się przepisom i wymaganiom. Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna to cechy, które rzadko idą ze sobą w parze. Trudno więc znaleźć materiały budowlane, które jednocześnie mogą poszczycić się takimi walorami. Problem wymagań dotyczących ścian klatek schodowych projektanci czasami próbują rozwiązywać, dodając warstwę ocieplenia. Jednak tego typu układy nie dość, że zwiększają koszta wykonania takiej ściany (dodatkowe materiały i robocizna), mogą mieć również wpływ na spadek jej izolacyjności akustycznej, czy też odporności ogniowej.

Silikaty są materiałem o dużej gęstości, dlatego mogą się  poszczycić bardzo wysokim poziomem  izolacyjności akustycznej. Niestety wraz ze wzrostem gęstości rośnie również współczynnik przewodności cieplnej, co negatywnie wpływa na izolacyjność termiczną danego materiału Do tej pory dużym wyzwaniem było opracowanie bloczka silikatowego, który jednocześnie łączyłby w sobie dobrą izolacyjność akustyczną oraz dobre parametry cieplne. Rewolucyjnym produktem, który połączył obie cechy jest SILIKAT NT25 nowość w ofercie Grupy SILIKATY. Bloczek ten,  powstał głównie  z myślą budowy ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań, które muszą spełnić przedstawione powyżej wymagania. Bloczki SILIKAT NT25 pozwalają na wykonanie tego typu przegród  jako jednowarstwowe o grubości 25cm, bez konieczności stosowania warstwy ocieplenia lub dodatkowej warstwy tynku. Instytut Techniki Budowlanej dokonał oceny współczynnika przenikania ciepła dla  muru wykonanego  z bloczków SILIKAT NT 25 na zaprawie tradycyjnej (gr. 10 cm) oraz cienkowarstwowej (gr. 2 mm). Raport nr LZF00-02887/17/R08NZF potwierdził, że taka ściana w pełni spełnia warunek współczynnika U określony w przywołanym wcześniej Rozporządzeniu.  Ściany wykonane z SILIKATu NT25 charakteryzują wysokie  parametry akustyczne  (RA1R =53 dB), dzięki czemu  dobrze chronią mieszkańców przed hałasem dobiegającym z klatki schodowej – odgłosami windy, rozmów czy kroków.