Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, od stycznia 2011 do czerwca 2014 aż 361 osób zostało poszkodowanych w wypadkach z udziałem rusztowań[1]. Co roku zatrważające są także liczby mówiące o ilości ofiar śmiertelnych. Istotną kwestią w ograniczeniu tych strasznych statystyk staje się potrzeba wyszkolenia pracowników wysokościowych z ratownictwa w nagłych przypadkach. 

Kiedy na terenie budowy i remontów realizowanych na dużych wysokościach dochodzi do wypadku wezwanie brygad strażackich i służb medycznych może okazać się niewystarczające. Powodzenie przeprowadzenia akcji ratunkowej zależne jest od szybkości reakcji i umiejętnego dotarcia ratowników na miejsce wypadku. W większych miastach istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznych jednostek ratunkowych, przeszkolonych w pracy wysokościowej. Takich rozwiązań brakuje jednak w mniejszych miejscowościach.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być szkolenia z zastosowaniem wzorcowych elementów rusztowań. Ważne, aby oprócz znajomości zasaszkolenied pierwszej pomocy, ich użytkownicy i monterzy potrafili skutecznie wykorzystać wiedzę na temat zastosowanego sprzętu. Przydatna może okazać umiejętność zlokalizowania oraz opracowania bezpiecznej drogi dotarcia do miejsca wypadku.

Zmiana lub wymontowanie jakiegokolwiek elementu z rusztowania, dopuszczonego do użytkowania na podstawie protokołu odbioru, to według rozporządzenia[2] katastrofa budowlana. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, decydując o zmianie układu konstrukcyjnego rusztowania – czyli wymontowaniu jakiegoś elementu, gdy przeszkadza on w zamontowaniu rynny. Obowiązkiem pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie nie tylko monterów rusztowań, ale również innych pracowników wykonujących prace na budowie – podkreśla Grzegorz Dziewulski, prezes firmy Layher Sp z o. o.

Możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach istnieje w ramach współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkoleniowym IMBiGS a firmą Layher odpowiedzialną za produkcję rusztowań na całym świecie. Do Instytutu zostały dostarczone przykładowe części rusztowań, które służą do prowadzenia szkoleń na montera.

W Polsce system szkoleń dla osób pracujących na rusztowaniach wygląda dość pobieżnie. W większości dotyczą one przepisów BHP, a niekoniecznie możliwości i przeznaczenia wykorzystywanego sprzętu. Wykwalifikowana kadra budowlana może mieć kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzonych prac rusztowaniowych i ograniczenia ilości śmiertelnych wypadków.


Layher to globalny lider w zakresie produkcji systemów rusztowań. Od 70 lat jest synonimem innowacyjności, najwyższej jakości
i gospodarności oraz bezpieczeństwa. W Polsce obecny od 1997 roku.

Firma wspiera swoich klientów oferując im doradztwo i wsparcie techniczne przy planowaniu i realizacji projektów. Dział techniczny odpowiada za przygotowanie projektu wraz ze schematami poszczególnych etapów montażu rusztowań oraz planami ich zabudowy. Prowadzi także szkolenia dla montażystów oraz kadry nadzorczej, zarządzającej, kierowników budów, majstrów i brygadzistów. Wszystkie produkty Layher wytwarzane są na południu Niemiec, w jedynej fabryce w Güglingen-Eibensbach.

 

Więcej informacji:

 

Aleksandra Adrian

Mail: aleksandra.adrian@procontent.pl

Tel.: 881 337 333

[1] Dane PIP, http://www.pip.gov.pl/pl/bhp/budownictwo.

[2] Dz.U.2013.0.1409 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 73.