Xerox znalazł się w zestawieniu Corporate Responsibility Magazine, który po raz 10. Publikuje ranking amerykańskich firm, które wyróżniają się swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, odpowiadania na potrzeby społeczne i zarządzania.

 

  • W rankingu znaleźliśmy się dzięki zaangażowaniu naszych 35 000 pracowników na całym świecie, którzy działają zgodnie z wartościami Xerox i łączą innowacyjne myślenie z uczciwością – twierdzi Wendi Latko, vice president, Environment, Health, Safety & Sustainability.

Ranking bazuje na 260 kryteriach. Informacje potrzebne do analizy są dostępne w upublicznionych raportach firm. Badacze skupiają się na kategoriach związanych ze środowiskiem naturalnym, zmianami klimatycznymi, relacjami w miejscu pracy, poszanowaniem praw człowieka, zarządzaniem, finansami i działalnością filantropijną. 

  • Tegoroczny ranking pokazuje, że Xerox podejmuje zdecydowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także realizuje akcje w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje Jen Boynton, redaktor, Corporate Responsibility Magazine. – Fakt, że raport jest tak szeroko udostępniany, pozwala interesariuszom lepiej przyjrzeć się praktykom stosowanym w interesujących ich organizacjach.