W marcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się kolejny zjazd poświęcony szkoleniu biznesowemu dla dietetyków, którzy biorą udział w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Z myślą o przyszłości absolwentów dietetyki grupa 45 edukatorów bierze obecnie udział w warsztatach na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program szkoleń modułu biznesowego pn. „Finanse, mikromarketing, Digital IQ, Zarządzanie klientami” został opracowany tak, aby absolwenci dietetyki mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania mikrobiznesem. Szkolenia o tematyce biznesowej to jeden z 3 modułów warsztatów. Edukacja w zakresie biznesowym jest wyrazem kompleksowego działania programu „Zdrowo jemy i zdrowo rośniemy”, którego celem jest zarówno wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, jak i wyposażenie dietetyków w umiejętności przydatne w dalszej pracy i rozwoju zawodowym.

Podczas marcowego zjazdu w ramach modułu biznesowego edukatorzy mogli dowiedzieć się, czym jest metodologia Lean w lokalnym biznesie, w jaki sposób ograniczać koszty i ryzyko w procesie budowania firmy, jakie istnieją nowoczesne narzędzia wspomagające budowę firmy i jej zarządzanie, jak tworzyć strategię marketingową i komunikację marki.

W ramach programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” edukatorzy będą mieli możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Po cyklu bezpłatnych szkoleń przeprowadzonych dla personelu żłobków i przedszkoli, edukatorzy programu mogą kontynuować wspieranie placówek, np. poprzez realizowanie warsztatów dla rodziców. Podczas kolejnych, kwietniowych warsztatów w ramach modułu biznesowego zostaną poruszone następujące tematy: rejestracja działalności gospodarczej, optymalne opodatkowanie, prawne aspekty prowadzenia działalności, pozyskiwanie finansowania na działalność gospodarczą oraz zarządzenie finansami w małej firmie.

„Każdy zjazd dla absolwentów dietetyki to 15 godzin zajęć dydaktycznych, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, liczne dyskusje oraz wymiana doświadczeń. Podczas zajęć o tematyce biznesowej chcemy wyposażyć dietetyków biorących udział w programie w kompetencje, które ułatwią im prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nauczą, jak ją rozwijać, jak pracować z rodzicami. Wierzymy, że nowe umiejętności przyczynią się do przyszłego rozwoju i sukcesu zawodowego edukatorów, a także sprawią, że edukacja w zakresie prawidłowego żywienia najmłodszych dzieci będzie jeszcze bardziej skuteczna” – powiedział Tomasz Jabłoński, współtwórca Startup Academy.

Celem programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest zarówno wspieranie pracowników żłobków, przedszkoli oraz rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci, jak i wyposażenie edukatorów w wiedzę i narzędzia umożliwiające im osobisty rozwój.

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Fundację NUTRICIA, Instytut Matki i Dziecka we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.