1219 żłobków i przedszkoli w całym kraju, a w nich 118 000 dzieci objętych jest opieką edukatorów żywieniowych programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Dotychczasowe efekty ich pracy to zauważalne, pozytywne zmiany w sposobie żywienia najmłodszych w zaangażowanych placówkach. Ich szczegóły obrazuje badanie przeprowadzone po dwóch latach działania programu. Udział w nim wzięło 244 przedstawicieli żłobków i przedszkoli w całym kraju.
170 edukatorów pracuje na rzecz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych najmłodszych dzieci już od 2014 roku, edukując personel placówek.

Merytoryczne podstawy ich działalności oparte są na najnowszych zaleceniach i badaniach na temat żywienia najmłodszych dzieci. Większość z nich spożywa w żłobku lub przedszkolu posiłki stanowiące aż 75% ich dziennego zapotrzebowania żywieniowego. Oznacza to w praktyce, że w dużej mierze wpływ na wykształcenie u podopiecznych prawidłowych nawyków żywieniowych mają ich opiekunowie we wspomnianych placówkach. Na rodzicach spoczywa natomiast odpowiedzialność za dopasowanie do dziennego jadłospisu pozostałych posiłków i odpowiednie ich zbilansowanie.
Uczą się i zmieniają
Jak wynika z przeprowadzonego badania, aż 93% placówek współpracujących z edukatorem programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, dokonało zmian w jadłospisie lub sposobie żywienia dzieci. Są to bardzo znaczące zmiany w świetle współczesnych zaleceń żywieniowych, takie jak na przykład ograniczenie soli i cukru w potrawach podawanych dzieciom (wprowadzone w co drugiej badanej placówce). 95% dyrektorów badanych żłobków i przedszkoli deklaruje wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć z edukatorem przez pracowników w ich codziennej pracy. Jednocześnie aż 78% kierujących placówkami bardzo wysoko oceniło wartość merytoryczną programu. Jako szczególnie atrakcyjne wskazywane były tematy dotyczące cukru w diecie dziecka (44% badanych), prawidłowego żywienia dzieci (42%) oraz wody i jej udziału w diecie dziecka (29%)
Rodzice mówią: tak
Co bardzo istotne, przekonani do pozytywnej wartości programu są też rodzice. Aż 93% z nich cieszy fakt, że placówka, do której uczęszcza ich dziecko, dołączyła do programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. 40% rodziców chętnie korzysta z możliwości zaangażowania się w działania i akcje żywieniowe organizowane w żłobku lub przedszkolu ich dziecka. Jednocześnie jednak w badaniu podkreślano konieczność (jest to opinia aż 67% respondentów) kolejnego kroku w edukacji żywieniowej, którym powinno być podjęcie analogicznych działań edukacyjnych skierowanych do rodziców. Ich włączenie na stałe do oferty placówki wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, stąd aż 78% przedstawicieli żłobków i przedszkoli deklaruje potrzebę wsparcia finansowego. Jako potencjalne jego źródła badani wskazują m.in. lokalne władze lub sponsorów.
Z roku na rok lepiej
Efekty obecnej edycji badania zestawiono z analogicznymi wynikami z roku 2015. Wynika z nich jednoznacznie, że poziom satysfakcji z uczestnictwa w programie rośnie. Co bardzo istotne, wyniki badania pozwalają też zaobserwować dużą zmianę społeczną w świadomości na temat roli prawidłowego odżywiania. Zarówno rodzice, jak i opiekunowie są coraz bardziej świadomi szczególnych potrzeb żywieniowych najmłodszych dzieci, a także coraz bardziej otwarci na edukację w tym zakresie.
Przywołane dane pochodzą z tegorocznego raportu ewaluacyjnego programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Badanie zostało przeprowadzone przez Millward Brown w listopadzie 2016 roku, wśród przedstawicieli żłobków i przedszkoli uczestniczących w programie za pomocą wywiadów telefonicznych.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.zdrowojemy.info oraz śledzenia fanpage’a Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy na Facebooku!

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzony jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację NUTRICIA, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia w 1000 pierwszych dni już od poczęcia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest laureatem prestiżowego konkursu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” na inicjatywy edukacyjne 2016. Placówka może dołączyć do programu przez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.zdrowojemy.info.