Niemal codziennie słyszymy o nowych atakach na wirtualną bankowość, wirusach, e-zagrożeniach i cyberprzestrzępczości. Banki, instytucje rządowe i finansowe są zmuszone chronić swoje dane w sposób możliwie najdoskonalszy. Przy wyborze odpowiedniego data center kierują się więc między innymi certyfikacją, która pozwala w sposób obiektywny ustalić poziom zabezpieczenia danych. Ale certyfikat, certyfikatowi nierówny. Na rynku mamy do dyspozycji dwie główne ścieżki certyfikujące: ANSI oraz Uptime Institute. Obie Instytucje przydzielają certyfikaty na czterech poziomach bezpieczeństwa. Najnowocześniejsze data center w Europie Środkowo-Wschodniej Beyond.pl otrzymało właśnie  Rating 4 wg ANSI/TIA-942.

ANSI (American National Standards Institute) jest instytucją działającą od 1918 roku. Jako pierwsza na świecie określiła standardy rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych. Działalność ANSI jest przykładem sytuacji, gdy normy narodowe stają się faktycznym standardem międzynarodowym. Zatem niezgodność z jej standardami powoduje niezgodność ze standardami globalnymi.

Z kolei Uptime Institute to firma powołana w 1993 roku, która rozwinęła komercyjne certyfikowanie obiektów Data Center wystawiając certyfikaty TIER (I-IV, gdzie IV oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa danych). Uptime czerpało z doświadczeń i wyników pracy inżynierów i specjalistów ANSI tworząc definicje TIER.

 

Certyfikacja proponowana przez Uptime Institute jest rzetelna i wnikliwa, jednak dążenie do doskonałości wymaga nowatorskiego spojrzenia na aktualny stan techniki. – mówi Bartłomiej Danek wiceprezes w Beyond.pl. W 2013 roku ANSI podjęło decyzję, że jednowątkowa certyfikacja TIER wymaga uaktualnienia. Od kolejnego roku Instytut określał poziom doskonałości obiektów w rozbiciu na cztery obszary: architektoniczny, mechaniczny, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny. Dzięki temu certyfikat jest bardziej kompletny.  Jest to nieco inna koncepcja która zdobywa coraz większą popularność i z czasem ilość obiektów certyfikowanych wg tej filozofii będzie się zwiększać. – dodaje

 

 

– W 2012 roku w naszym Data Center 1 , klasy Tier III wystąpiła awaria. Działając podobnie jak np. linie lotnicze przeprowadziliśmy szereg analiz, dzięki którym mogliśmy zaproponować lepsze i bardziej wydajne standardy bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski widać w naszym nowo-otwartym Data Center 2. Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że to najnowocześniejsze data center w Europie środkowej i wschodniej. Jedno z dwóch na kontynencie, które może pochwalić się Ratingiem 4 wg. Klasyfikacji ANSI. – mówi Tomasz Sobol – dyrektor marketingu w Beyond.pl. Złożoność naszego systemu bezpieczeństwa, redundancja kluczowych systemów, a także same rozwiązania konstrukcyjne budynku, pozwalają nam utrzymywać usługi dla naszych klientów niemal w każdych okolicznościach. Bezpieczeństwa danych nie powinno się definiować jedynie jednym czynnikiem, dlatego postawiliśmy na certyfikację ANSI – dodaje.

 

Proces przyznawania centrum danych Beyond.pl certyfikatu był bardzo złożony. Duże znaczenie miał wkład inżynierów z ramienia ANSI, którzy w procesie certyfikacji nie ograniczali się jedynie do oceny zgodności rozwiązań z normami tylko pełnili rolę doradców proponując konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektu. To partnerskie podejście zostało w pełni wykorzystane przez Beyond.pl i zaowocowało kompletem najwyższych ocen we wszystkich weryfikowanych obszarach.

 

Beyond.pl Data Center 2 to jedyne centrum danych w Europie Środkowej i Wschodniej z dwoma różnymi systemami zasilania: generatory prądu z masami wirującymi (Diesel Rotary UPS) oraz zasilaniem tradycyjnym. Zasilanie obiektu to 14MW. Taka moc jest w stanie przez miesiąc utrzymać 2240 czteroosobowych rodzin, czyli jedno osiedle w dużym mieście. Data Center 2 posiada także dwa niezależne systemy chłodzenia: chłodzenie tradycyjne (wet chillers) i chłodzenie adiabatyczne. W zależności od preferencji klienta możliwe jest świadczenie usług przy zachowaniu parametrów efektywności energetycznej PUE 1.1 lub 1.4. Dzięki temu rozwiązaniu firma niemal całkowicie zminimalizowała ryzyko wystąpienia awarii, oraz przede wszystkim zapewniła swoim klientom najwyższe możliwe standardy ochrony danych.