screen

Wystartował portal Brainmax pozwalający doskonalić funkcje poznawcze mózgu.

BrainMax umożliwia rozwijanie i poprawę sprawności wybranych funkcji poznawczych związanych z pracą mózgu, takich jak: pamięć, koncentracja, percepcja, logika i język. Twórcy platformy przygotowali również rozwiązania dedykowane osobom z ADHD, dysortografią i dysleksją. Istotą działania BrainMax są specjalne gry online oraz gotowe kursy, dzięki którym użytkownik może poprawiać swoje osiągnięcia i śledzić postępy. Ze specjalnych rozwiązań mogą skorzystać także uczniowie i studenci, ludzie aktywni zawodowo oraz osoby starsze. Ofertę uzupełniają specjalistyczne moduły związane z efektywną nauką: LearnMax dla osób pragnących efektywniej się uczyć oraz TeachMax dla wykładowców, nauczycieli i pedagogów. Kursy oraz ćwiczenia są dostępne również dzięki aplikacji mobilnej posiadającej funkcję synchronizacji z portalem.

Za stronę merytoryczną zawartych na BrainMax gier i kursów odpowiada psycholog mgr Alicja Leszczyńska i pedagog mgr Agnieszka Tetela-Lipecka przy współpracy z dr Przemysławem Bąblem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnienie portali takich jak BrainMax nie byłoby możliwe, gdyby naukowcy nie wykazali, że ćwiczenie spostrzegania, uwagi, pamięci i umiejętności rozwiązywania problemów poprawia ich funkcjonowanie. Co ciekawe, odkryto także, że trening poszczególnych funkcji poznawczych prowadzi do poprawy ogólnego funkcjonowania poznawczego i do podniesienia poziomu inteligencji. Rezultaty badań pokazują też, że podczas wykonywania ćwiczeń poznawczych zmienia się wzór aktywności w korze mózgowej i innych strukturach mózgowych oraz wzrasta gęstość receptorów, co można uznać za argument potwierdzający skuteczność tego rodzaju ćwiczeń. Podstawowymi narzędziami doskonalenia sprawności mózgu w BrainMax są kursy, czyli plany treningowe złożone z 10-30 sesji. W sesji znajduje się po 5 ćwiczeń, dobranych w odpowiedni sposób w zależności od kursu. Każdy użytkownik, który posiada aktywny abonament, może skorzystać z każdego kursu dostępnego na platformie lub, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, stworzyć własny kurs. Aby korzystać z BrainMax należy się zarejestrować na portalu. Każdy użytkownik przez 4 dni posiada darmowy dostęp do wszystkich funkcjonalności, a po tym okresie, ma do wyboru jeden z trzech abonamentów, których cena wynosi od 10-20 zł za miesiąc.