Dzięki wdrożeniu rozwiązań Huawei, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zyskało optymalne środowisko obliczeniowe wysokiej klasy, które umożliwia i wspomaga prowadzone badania naukowe w Polsce. To największe wdrożenie firmy Huawei z kategorii High Performance Computing (HPC) zrealizowane w Europie. Integratorem wdrożenia jest firma Qumak S.A.

Huawei_konferencja prasowa

Głównym celem projektu było stworzenie wysokiej wydajności środowiska obliczeniowego w technologii HPC, które z jednej strony pozwoliłoby na wykorzystanie szans rozwojowych i badawczych, z drugiej natomiast spełniłoby wymagania narzucone przez Unię Europejską w związku z projektem prowadzonym pod nazwą PL-Grid – Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Szeroki zakres działań, wynikający z kompetencji ICM UW, wymaga wielkoskalowych obliczeń komputerowych i przetwarzania danych. Przeprowadzenie błyskawicznych i skomplikowanych obliczeń, które służą naukowcom i inżynierom do rozwiązywania złożonych naukowych, technicznych i gospodarczych problemów, możliwe staje się tylko przy pomocy systemu wykorzystującego dużą przepustowość z niską latencję sieci, w połączeniu z bardzo wysoką mocą obliczeniową
– powiedział prof. dr hab. Marek Niezgódka z ICM UW.

Wdrożenie rozwiązań Huawei dla informatycznej infrastruktury klastrowej PL-Grid przy ICM UW, umożliwi polskim naukowcom prowadzenie badań w oparciu o symulacje i obliczenia, z wykorzystaniem klastrów komputerów oraz zapewni wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych. Stworzenie Infrastruktury PL-Grid znacznie rozszerza możliwości zasobów obliczeniowych, ułatwi też efektywne ich wykorzystanie poprzez dostarczenie użytkownikom innowacyjnych usług gridowych oraz odpowiednich narzędzi. Dostęp do infrastruktury PL-Grid umożliwi zwiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów.

– Realizacja projektu dla ICM UW pokazuje, że Huawei jest doskonale przygotowane do realizacji bardzo wymagających projektów z zakresu High Performance Computing. Firma Qumak, która w przypadku tego wdrożenia pełniła funkcję integratora, zdecydowała się na nasze rozwiązania, ze względu na bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości oferowanych przez nas rozwiązań
– powiedział Robinson Hu, Country Manager, Huawei Poland Enterprise Business Group , Huawei Polska.

Huawei wraz z firmą Qumak dostarczyło do ICM UW łącznie 250 serwerów. Urządzenia te zostały połączone w jeden klaster obliczeniowy i dołączone do istniejącej infrastruktury PL-Grid. Dzięki temu wydatnie zwiększył się potencjał badawczy środowiska obliczeniowego ICM UW, a wdrożenie technologii HPC, zaproponowane przez Huawei, jest największym tego typu projektem zrealizowanym przez firmę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

– Qumak posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w sektorze naukowym. Prowadziliśmy wiele złożonych wdrożeń na zlecenie najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Polsce – zarówno w obszarze teleinformatycznym, jak i badawczo-rozwojowym – powiedział Jacek Suchenek, Wiceprezes Zarządu Qumak S.A.. Projekt dla ICM UW to bardzo ambitne przedsięwzięcie, ale będąc pewnym naszych kompetencji podjęliśmy się go bez wahania. Jesteśmy dumni, że wdrożone przez nas środowisko wspomoże prowadzenie badań naukowych w Polsce – dodał J. Suchenek.
Projekt jest bardzo ważny dla całego sektora edukacyjnego w Polsce. Dostarczanie polskim naukowcom mocy obliczeniowych na najwyższym światowym poziomie, umożliwia im prowadzenie obliczeń tak samo wydajnie i w tej samej skali, jak robią to naukowcy na całym świecie. Realizacja projektu udowadnia, że Huawei spełnia najwyższe standardy i wszystkie wymogi stawiane przez uczelnie, które są jednymi z najbardziej wymagających klientów, w odniesieniu do jakości otrzymywanych rozwiązań i ich wydajności.