Iphone, wyszukiwarka Google, paczkomaty – innowacyjne produkty i usługi ułatwiają pracę, uprzyjemniają czas wolny, wpływają na obniżenie kosztów. Dla ich twórców są źródłem dumy i przede wszystkim wielomilionowych zysków. Jednak bez przemyślanego procesu zarządzania wdrożenie jakiejkolwiek innowacji nie może się powieźć.

Innowacyjną jest firma, która jest zdolna do samodzielnego tworzenia innowacji, a także w wysokim stopniu potrafi przyjmować innowacje z zewnątrz. Innowacyjnymi można określać produkty, usługi, metody zarządzania. Eksperci podkreślają, że bycie innowacyjnym to dziś obowiązek dla wszystkich tych firm, które w dobie rosnącej konkurencji i szybkiego postępu technologicznego chcą nie tylko utrzymać na rynku, ale i odnosić na nim sukcesy.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 innowacyjne firmy będą miały możliwość aplikowania o środki unijne zarezerwowane dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Unijny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie służył pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Blisko 9 mld euro ma wspomóc projekty przewidujące współpracę biznesu i nauki oraz zakładające skuteczne przekształcenie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie.

Z myślą o takich przedsiębiorcach firmy konsultingowe oferuje swoim klientom nową usługę – zarządzanie innowacjami. Jak mówi Jacek Sztyler, ekspert Grupy Gumułka, to całościowa oferta dla tych przedsiębiorstw, które chcą zewnętrznym specjalistom powierzyć koordynację procesu kreacji i wdrażania innowacji. – W ramach tej usługi pomagamy ocenić dotychczasowy poziom innowacyjności, potencjał organizacji oraz konkurencji, oceniamy niezbędne nakłady i oceniamy ryzyka, opracowujemy strategię innowacyjności i doradzamy w wyborze metod jej realizacji – wyjaśnia Jacek Sztyler.

W kolejnym etapie usługi działania ekspertów Grupy Gumułka koncentrują się na rozwoju innowacyjnego produktu. Przeprowadzane są audyty technologiczne, badania i pomiary diagnostyczne, wyceniane aktywa niematerialne i prawne. Wtedy nawiązywana jest współpraca z ośrodkami naukowymi. To wtedy też przy pomocy specjalistów Grupy Gumułka pozyskiwane są źródła finansowania innowacji. – Środki unijne to ważne źródło finansowania, ale nie jedyne. Przedsiębiorcy mogą też korzystać z dofinansowania krajowego, kredytów innowacyjnych czy funduszy inwestycyjnych. Środki można też pozyskać z rynków publicznych – podkreśla Jacek Sztyler.

W ostatni etapie usługi eksperci Grupy Gumułka koordynują działania związane z uzyskaniem patentów, licencji i znaków handlowych oraz uczestniczą w negocjacjach związanych z wyborem partnera biznesowego i strategii komercjalizacji. Klienci otrzymują też wsparcie prawno-podatkowe, IT i public relations.

Jak podkreśla Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka, bez przemyślanego zarządzania procesem żadna innowacja nie może się udać. – Oczywiście pomysł jest kluczowy, potem jednak należy go rozwijać, tworzyć odpowiedni model biznesowy i strategię dalszego rozwoju a potem komercjalizacji. Wszystko to razem tworzy zrównoważoną innowację i nową wartość – podkreśla Radosław Gumułka.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.