Inicjatywa CEC in SEO przeprowadziła pierwszą sesję egzaminacyjną, weryfikując wiedzę osób zajmujących się pozycjonowaniem stron. Prezentujemy oficjalne wyniki i opinie uczestników. Burza w społeczności SEO trwa.

Czy można sprawdzić wiedzę pozycjonera?

Weryfikowanie wiedzy osób zajmujących się pozycjonowaniem to temat co najmniej drażliwy. Dlatego już samo pojawienie się CEC in SEO, inicjatywy należącej do prywatnej firmy, wywołało burzę w internetowych dyskusjach. Nie zabrakło skrajnych opinii i podważania samej możliwości sprawdzania wiedzy w dziedzinie, która zmienia się z dnia na dzień. Znaleźli się też internauci, którzy czekali na podobną inicjatywę: „W dobie 'papierków' fajnie móc mieć potwierdzenie swojej wiedzy. Wiele osób, które przez ostatnie lata spędziły wiele czasu na zgłębianiu technik i przy tym wydało ogrom pieniędzy, bo SEO to także spore inwestycje, chciałoby mieć potwierdzenie swojego kunsztu. Obecnie na rynku jest cała masa 'specjalistów' ludzi bez pojęcia, szkodzących, nierzetelnych.” – oznajmił jeden z dyskutujących.

Osoby zajmujące się pozycjonowaniem nie chwalą się wynikami publicznie, a to czego się nauczyły, wyniosły raczej z doświadczenia i śledzenia nowinek ze świata wyszukiwarek internetowych, niż z podręczników. Niemal każda inicjatywa edukacyjna w branży SEO jest analizowana i szeroko komentowana przez społeczność osób pracujących nad pozycjonowaniem stron. Nie inaczej stało się w przypadku CEC in SEO.

Gdyby zliczyć głosy na forach i w social media, to większość wypowiedzi skłania do przyjęcia tezy, że doświadczenie osób zajmujących się SEO jest nie do zweryfikowania. Zachodzi więc pytanie, w jaki sposób można obiektywnie stwierdzić, czy ktoś jest kompetentny w tej dziedzinie czy nie? Tym bardziej w branży SEO, w której pytani o dotychczasowe wyniki, pozycjonerzy muszą zasłaniać się umową o poufności i zwykle nie mogą ujawniać informacji o swoich osiągnięciach w pracy nad stronami www.

I tu pojawia się szansa dla certyfikowania – pozycjonerzy nie muszą przedstawiać wyników swojej praktyki, a zamiast tego egzaminowana jest wiedza z ściśle określonej tematyki. Uczestnicy internetowych dyskusji już na starcie CEC in SEO docenili systematyzującą rolę certyfikacji – „Oczywiście brakowało ogólnie respektowanego certyfikatu z dziedziny SEO. Najbardziej podoba mi się jasno przedstawiony zakres tematyki, która podlega certyfikacji.” – mówi jeden z internautów.

Trudny egzamin i niezłe wyniki

Podczas gdy w internetowych dyskusjach trwała gorąca debata nad sensownością inicjatywy, 8 listopada 2014 w Warszawie odbyła się pierwsza sesja egzaminów organizowanych przez Competence Examination Center in SEO.

CEC in SEO stworzyło egzamin z dziewięciu działów tematycznych, m.in. z optymalizacji stron pod kątem Google czy sposobów w jaki Google indeksuje i prezentuje wyniki. Adepci egzaminu musieli przygotować się również do pytań sprawdzających czy orientują się w bieżących wydarzeń branżowych, a także wiedzy o aktualizacjach algorytmów Google z ostatnich kilku lat. W końcu nie jest to wiedza typowo książkowa, którą wystarczy „zakuć i zapomnieć”, ale wiedza potwierdzająca, że osoby te włożyły sporo wysiłku w przygotowania do egzaminu, jak również wyszukanie odpowiednich informacji, które w żadnej innej branży nie jest tak istotne jak w SEO.

„CEC in SEO nie rości sobie prawa do weryfikacji doświadczenia osób pracujących w SEO – nie to jest zadaniem egzaminu. Badamy zasoby informacji, które naszym zdaniem powinny posiadać osoby, które mają minimum roczne doświadczenie w pozycjonowaniu stron. Certyfikacja ma ułatwić pracodawcom wybór kandydatów, których wiedza została przez nas rzetelnie zweryfikowana. W pracach nad tworzeniem egzaminów skupiamy się na potwierdzonych informacjach oraz wiedzy oficjalnie publikowanej przez Google, co nie znaczy, że w ogóle nie wychodzimy poza te tematy.” – twierdzi Grzegorz Figoń, przewodniczący komisji na pierwszej sesji CEC in SEO.

Zdaniem uczestników, którzy wypowiedzieli się w anonimowej ankiecie, egzamin był raczej trudny, a pytania dopracowane i wymagające. Poziom merytoryczny egzaminu i organizacja zostały docenione. Natomiast po stronie minusów uczestnicy najczęściej wskazywali na podniesienie rangi certyfikatów w branży SEO, co wymaga poszerzenia kręgu osób i podmiotów pracujących nad egzaminem.

Mimo opinii o skali trudności egzaminu 62,5% uczestników otrzymało wynik pozytywny. Kandydaci uzyskali średnio 67% poprawności, co przy założeniu 71% minimum wymaganego do zaliczenia świadczy o dobrym przygotowaniu zdających.

Kolejne sesje, zdaniem organizatorów, zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2015. Autorzy inicjatywy chcą zaangażować do prac nad egzaminem ekspertów z branży oraz firmy szkoleniowe. „Podjęliśmy się trudnego wyzwania i aby mu sprostać czeka nas kilka lat wytężonej pracy nad poziomem i renomą certyfikatów. Cieszymy się jednak, że udało się postawić pierwszy krok na drodze do usystematyzowania wiedzy związanej z optymalizacją i pozycjonowaniem stron.” – Dodaje Grzegorz Figoń z CEC in SEO.

**

CEC in SEO (Competence Examination Center in SEO) to inicjatywa certyfikująca osoby, które zajmują się pozycjonowaniem stron. Egzaminuje wiedzę specjalistów SEO na dwóch poziomach zaawansowania, przyznając tytuł CEC in SEO Certified Specialist. Więcej informacji na temat egzaminów można znaleźć na stronie http://www.CECinSEO.org/