Prowadząc sprzedaż mebli online niezbędne jest posiadanie odpowiednich do tego celu predyspozycji.
Realizowany projekt pn. BOSS4SME (Boosting Online cross-border Sales for furniture and household SMEs), zakłada opracowanie i rozwój profilu Menadżera Sprzedaży Online, platformy ze strategiami szczególnie w kontekście sprzedaży zagranicznej.

Ten dwuletni projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie kształcenia zawodowego (numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-025724).
W projekcie biorą udział partnerzy z czterech krajów: Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski. Polski podmiot DANMAR COMPUTERS to dostawca rozwiązań e-learningowych. Pozostali partnerzy to: CENFIM – Furnishing Cluster and Innovation Hub (koordynator projektu), AMIC oraz AMUEBLA (stowarzyszenie firm z branży meblarskiej), CRYSTAL CLEAR SOFT (twórca oprogramowania edukacyjnego) oraz EUROCREA MERCHANT (ekspert w zakresie jakości szkoleń).

Głównym rezultatem projektu jest bezpłatny kurs online „Menadżer sprzedaży online,” który w krótce będzie dostępny za pośrednictwem strony projektu. Zachęcamy do odwiedzenia strony.

Kurs BOSS4SME to:

  • Zasób wiedzy w zakresie marketingu internetowego i sprzedaży;
  • Możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie prowadzenia e-handlu;
  • Możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Projekt BOSS4SME przyczynia się do rozwoju kompetencji menadżerów prowadzących sprzedaż mebli online, ale może również posłużyć, jako element oferty szkoleń zawodowych w zakresie sprzedaży internetowej mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Ponadto projekt umożliwia MŚP poznanie cennych strategii w sprzedaży transgranicznej.

Więcej informacji pod numerem telefonu DANMAR COMPUTERS: +48 17 853 66 72