Kraków, 21 listopada 2013 – aktualne teksty prawne dla handlu internetowego chronią sprzedawców przed kosztownymi pozwami i zwiększają zaufanie kupujących. Sklepy Godne Zaufania oferują sprzedawcom internetowym bezpieczne pod względem prawnym teksty i poszerzają swoją ofertę o znaczącą platformę handlową – eBay.

Sprzedawcy internetowi muszą zwracać uwagę na wiele aspektów, żeby z sukcesem prowadzić swój biznes. Podstawą odnoszącego sukcesy i bezpiecznego pod względem prawnym sklepu internetowego są aktualne teksty prawne, które chronią sprzedawców przed kosztownymi pozwami. Po tym, jak Sklepy Godne Zaufania udostępniły teksty takie jak na przykład regulamin, informacje o prawie do odstąpienia od umowy dla sklepów internetowych i sklepów na Allegro, oferują teraz te usługi także dla platformy eBay.pl.

eBay.pl należy do jednego z największych kanałów sprzedaży i ma duże znaczenie dla wielu sprzedawców i całego e-commerce. Przygotowując teksty prawne dla sprzedawców, którzy korzystają z tego serwisu jako platformy sprzedażowej, Sklepy Godne Zaufania wspierają przeżywający boom handel internetowy w Polsce i dbają o zwiększenie zaufania dla sklepów internetowych i wyższy poziom bezpieczeństwa w internecie.

Poprzez przygotowanie i ciągłe aktualizowanie tekstów prawnych przez Sklepy Godne Zaufania, sprzedawcy mogą całkowicie skupić się na swoim biznesie, nie przejmując się ewentualnymi pozwami. Bezpieczeństwo prawne sklepu internetowego podnosi dodatkowo poziom zaufania klientów sklepu internetowego i prowadzi do zwiększenia obrotów. Rozbudowując ofertę usług, Sklepy Godne Zaufania wychodzą z propozycją bezpiecznych pod względem prawnym tekstów do szerokiego grona sprzedawców.