Tordum.pl – e-usługa zdalnego i efektywnego testowania funkcjonalności aplikacji internetowych, to nowy, innowacyjny serwis powstały w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem projektu jest budowa i wdrożenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego, zdalnego testowania funkcjonalności aplikacji internetowych.

Wizja wnioskodawcy zakłada udostępnienie grupie docelowej, czyli właścicielom aplikacji internetowych i firmom programistycznym tworzącym aplikacje internetowe, narzędzia do efektywnego, zdalnego testowania funkcjonalności aplikacji internetowych.

Zasadniczą funkcjonalnością e-usługi jest automatyczne tworzenie opisu środowiska wykrycia błędu (nazwy i linku ekranu, parametrów uzupełnionych na ekranie, nazwy testera, rodzaju i wersji stosowanej przeglądarki) oraz automatyczne udostępnianie nagranego filmu prezentującego czynności wykonane przez testera na testowanym serwisie internetowym, które doprowadziły do wykrycia błędu. E-usługa na bieżąco śledzi wykonywane przez testera czynności, wybierane opcje i wpisywane parametry. W momencie zgłoszenia przez niego błędu automatycznie interpretuje wykonywane czynności i tworzy opis środowiska wykrycia błędu.

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu Tordum.pl i przetestowania funkcjonalności i możliwości proponowanych przez serwis.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

poig