Z inicjatywy Lenovo Polska rusza projekt „Sztuka Yogi”. Każdy internauta będzie mógł za pomocą aplikacji stworzyć własne „dzieło sztuki”, które zostanie zaprezentowane w galerii Awangarda BWA Wrocław – jednej z największych przestrzeni wystawienniczych w stolicy Dolnego Śląska.

Akcja połączona jest z trwającą od 7 listopada wystawą prac znanego wrocławskiego twórcy Wojciecha Pukocza[1] „Obraz to za mało”. W realizacjach artysty (malarskich, rysunkowych czy filmowych) ostatecznym celem jest zawsze obraz, który implikuje ruch, harmonijnie współgra z dźwiękiem i działa na różne zmysły odbiorcy. Interaktywny projekt Lenovo „Sztuka Yogi” to pierwsza tego typu próba zestawienia tradycji i nowoczesności oraz sztuki zawodowej z amatorską. Prace debiutantów zamknięte w nowoczesne ramy tabletu Lenovo mają działać na zmysły wszystkich zwiedzających w równie inspirującym stopniu jak wystawa prac wrocławskiego artysty.

Projekt „Sztuka Yogi” umożliwia internautom za pomocą aplikacji znajdującej się pod adresem sztukayogi.com stworzenie własnego „dzieła sztuki”. Wybrane prace po selekcji zostaną wyświetlone na tablecie zainstalowanym w galerii Awangarda BWA Wrocław i ocenione przez pozostałych użytkowników, a także zaproszonych do akcji liderów opinii – m.in. popularnych rysowników, autorów blogów Olsikowa, Zuch Rysuje oraz serii Porysunki, która zyskała w sieci przeszło 100 tysięcy fanów zgromadzonych na Facebooku.

Skorzystać z aplikacji może każdy, kto chce się podzielić swoją twórczością i zaakceptuje regulamin dostępny na stronie www.sztukayogi.com. Ekspozycja dzieł w galerii Awangarda potrwa do 7 grudnia, zaś wyniki konkursu poznamy 11 grudnia 2014 r.

 

Więcej informacji: Ela Dulewicz | FFW Communication | e.dulewicz@ffwcommunication.pl | 501 165 966

[1]. Wojciech Pukocz – urodzony w 1970 roku, dyplom z malarstwa uzyskał w 1997 we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Malarstwa i Rzeźby w macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy realizacje multimedialne, łączące obraz wideo z muzyką wykonywaną na żywo. W jego wielowątkowej twórczości często pojawia się temat cykliczności zdarzeń, trwania, przemijania, rozpadu i dekonstrukcji, zarówno w odniesieniu do symboli o znaczeniu ogólnoludzkim, jak i intymnych, prywatnych światów, których obraz zawiera w sobie uniwersalne przesłanie.