Kaczka patroszona mrożona oraz świeża z oferty firmy Sedar, należącej do Grupy Drosed, zostały docenione przez kapitułę największego konkursu promującego jakość w Polsce.

Zgodnie z zasadami konkursu Jakość Roku linia produkcyjna kaczek patroszonych mrożonych oraz świeżych z oferty Sedar została poddana rygorystycznemu audytowi. Pod uwagę wzięto m.in. wdrożone systemy jakości, certyfikaty, kontrolę jakości i dbałość o bezpieczeństwo produkcji. Pozytywne wyniki audytu potwierdziły wysoką jakość produktów Sedar, którym kapituła konkursu przyznała tytuł Jakość Roku 2013 w kategorii Produkt.

Kaczki od Sedar są cenione przede wszystkim za wyjątkowy smak. Ich sekret tkwi w naturalnym sposobie karmienia – tylko pełnowartościowymi, niemodyfikowanymi paszami, tradycyjnym chowie oraz hodowli w ekologicznie czystym regionie Podlasia. To właśnie dlatego mięso z kaczek od Sedar, mimo pieczenia, zachowuje soczystość i kruchość.

Konkurs Jakość Roku, którego ideą jest promowanie wysokich standardów w działalności gospodarczej, odbył się już po raz 8. Tradycyjnie został zorganizowany przez Fundację Qualitas. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli. O przyznaniu tytułu Jakość Roku kaczkom patroszonym od Sedar zdecydowała kapituła konkursu. W jej skład weszli: mgr Marcin Kałużny, pomysłodawca konkursu, dr inż. Wojciech Henrykowski, prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, dr Joanna Rosak-Szyrocka, adiunkt z Instytutu Inżynierii Produkcji na Politechnice Częstochowskiej i mgr Krzysztof Stadler, prezes zarządu Fundacji QUALITAS.