W 75% polskich gospodarstwach piecze się ciasta co najmniej raz w miesiącu. Zdaniem zdecydowanej większości badanych (89%) pieczenie wprowadza w domu rodzinną atmosferę, łączy pokolenia (dla 88%), a według 86% respondentów domowym ciastem można wyrażać uczucia – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie marki Delecta.

Niemal połowa badanych Polaków (44%) przyznaje, że samodzielnie piecze ciasta. W zestawieniu wciąż dominują kobiety, 13% wszystkich piekących stanowią mężczyźni. Tradycyjnie są to osoby po 45. roku życia (55%), ale nie brakuje osób przed 34. rokiem życia – stanowią one 35% tworzących wypieki.

 

Pieczenie ciast w domu jest bardzo pozytywnie odbierane przez Polaków. Zdaniem niemal co 9 badanego (89%) pieczenie wprowadza w domu rodzinną atmosferę, według 88% respondentów łączy pokolenia, a dla 86% jest sposobem na wyrażenie uczuć. Według 83% badanych pieczenie nie wymaga żadnej specjalnej okazji, jest wyrazem troski o najbliższych dla 82% respondentów. Co 8 Polak podczas pieczenia spędza czas z najbliższymi, a tylko co dziesiąty uważa, że to zajęcie jest staromodne i można uznać je za stratę czasu.

 

Badanie, na zlecenie marki Delecta, zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18. roku życia. Do pomiaru zastosowano metodę CAWI (ankieta w formie elektronicznej). W badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna udział wzięło 1089 respondentów.