Racjonalne gospodarowanie żywnością to coraz większe wyzwanie dla współczesnego świata. W działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności włączają się również firmy restauracyjne. Dzięki temu do potrzebujących trafiają nadwyżki jedzenia. Sieć KFC w ciągu ostatniego roku przekazało organizacjom społecznym 110 ton produktów żywnościowych.

 

Efektywne zarządzanie

Na właściwe gospodarowanie nadwyżkami żywności zwracają uwagę nie tylko aktywiści i ekolodzy, ale coraz częściej też sieci handlowe oraz producenci, którzy podejmują szereg działań mających na celu minimalizację strat dobrego jedzenia. Firmy coraz lepiej planują bieżące zapotrzebowanie i zapasy, a nadwyżki niesprzedanych produktów, zamiast wyrzucać, przekazują organizacjom społecznym, statutowo zajmującym się wsparciem osób będących
w potrzebie. Przykładem jest KFC, która jako pierwsza marka restauracyjna w kraju wprowadziła program przekazywania żywności na dużą skalę.

 

W restauracjach, które kładą nacisk na jakość połączoną ze sprawną obsługą, dążenie do perfekcji często prowadzi
do powstawania nadwyżek. Z uwagi na tempo rozwoju naszego biznesu podeszliśmy do tego problemu systemowo. Opracowaliśmy program przekazywania żywności organizacjom społecznym, dzięki któremu nie tylko nie marnujemy dobrego jedzenia, ale również wspieramy najbardziej potrzebujących” –
mówi Olgierd Danielewicz, Prezydent Marki KFC w AmRest, spółce będącej operatorem tej sieci w Europie Centralnej. „Skala naszego zaangażowania systematycznie rośnie. Już ponad 190 restauracji uczestniczy w programie, co stanowi 90% wszystkich lokali w Polsce” – dodaje.

 

Przekazują, nie marnują

Specjalna procedura mrożenia i przechowywania gotowych posiłków ze świeżego kurczaka KFC pomaga wykorzystać nadwyżki produktów generowane przez restauracje. Odbierane 2-3 razy w tygodniu bezpośrednio przez lokalne organizacje społeczne od razu trafiają na stoły ich podopiecznych. Dzięki restrykcyjnym procesom przechowywania
i krótkim terminom odbioru, posiłki zachowują swoją wartość odżywczą.

 

W skutek tych systemowych działań firma od początku 2017 r. roku przekazała już 110 ton jedzenia, o wartości ponad 3 mln złotych. W programie uczestniczą organizacje i instytucje z całej Polski, w tym schroniska dla bezdomnych, domy dziennego pobytu oraz liczne fundacje i stowarzyszenia, wspierające najbardziej potrzebujących.

 

Świadomi konsumenci

W Polsce coraz głośniej mówi się o potrzebie odpowiedzialnego podejścia do żywności. Coraz bardziej wrażliwi
na ten problem są również konsumenci. Z badania „Zarządzanie nadwyżkami żywności w restauracjach”* – zrealizowanego na zlecenie KFC – wynika, że aż 80% respondentów uważa, że restauracje i bary powinny zaangażować się w akcje związane z efektywnym zarządzaniem nadwyżkami produktów spożywczych. 83%
z nich jest zdania, że najlepszym sposobem jest przekazywanie niesprzedanej żywności potrzebującym.

 

* Badanie „Zarządzanie nadwyżkami żywności w restauracjach” zrealizowane we wrześniu 2017 roku
na zlecenie KFC Polska. Badanie przeprowadzone na grupie reprezentatywnej 800 ankietowanych.