Jak poprawić jakość debaty publicznej? Na to pytanie starali się odnaleźć odpowiedź goście spotkania Klubu Zygmuntowskiego z 9 czerwca 2014. W rozmowie pod prowokująco brzmiącym tytułem „”Mohery” kontra ”Lemingi” bez rozlewu krwi” udział wzięli reprezentanci obu stron.

dr Marek Przychodzeń, dr Mirosław Boruta, Krzysztof Budziakowski, Zdobysław Milewski i prof. Andrzej Romanowsk w Klubie Zygmuntowskim
prof. Andrzej Romanowski, Zdobysław Milewski, dr Marek Przychodzeń i dr Mirosław Boruta w Klubie Zygmuntowskim

Niski poziom debaty publicznej jest jednym z najważniejszych problemów polskiej polityki. Celem jednego z projektów Fundacji im. Zygmunta Starego – „Forum Poszukiwania Porozumień Społecznych”, jest urzeczywistnianie rzetelnej, merytorycznej i racjonalnej debaty, zamiast walki toczonej przy pomocy języka i słowa. W spotkaniu ”Mohery” vs ”Lemingi” zorganizowanym przez Klub Zygmuntowski udział wzięli prof. Andrzej Romanowski i Zdobysław Milewski w roli „Lemingów” oraz dr Mirosław Boruta i dr Marek Przychodzeń w roli „Moherów”. Dyskusję prowadził Krzysztof Budziakowski, Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego.

Podjęcie dyskusji o rozmowie jest małym krokiem w kierunku porozumiewania się, a nie obrażania drugiej strony, dlatego pierwszym pytaniem skierowanym do uczestników dyskusji było „jak rozmawiać, żeby przekonywać a nie pokonywać”. Jak zauważył prof. Romanowski trzeba rozmawiać w ogóle, bo jako społeczeństwo niestety nie rozmawiamy. To niezwykle słuszna uwaga, która w pełni oddaje problem braku dyskusji w polityce. Dr Boruta dodał, że rozmawiać trzeba z szacunkiem i w sposób akceptowalny dla drugiej strony.

Nie na każde pytanie zadane przez Prezesa Budziakowskiego łatwo było uczestnikom dyskusji znaleźć odpowiedź, część z nich nadal bez niej pozostaje. Ważne że zostały zadane i przedstawiciele zarówno jednej, jak i drugiej strony usiedli przy jednym stole aby rozmawiać. Pytania nie umierają i bez wątpienia będzie jeszcze okazja, aby je ponownie zadać. Poszukiwanie płaszczyzn porozumienia społecznego jest ważnym zadaniem i Fundacja im. Zygmunta Starego nadal będzie nad nim pracować. Relację ze spotkania można zobaczyć na kanale Klubu Zygmuntowskiego na YouTube https://www.youtube.com/user/KlubZygmuntowski/videos.

Spotkania Klubu Zygmuntowskiego organizowane są przez Fundację im. Zygmunta Starego, a sam Klub Zygmuntowski jest miejscem intelektualnych spotkań i dyskusji. Spotkanie „”Mohery” kontra ”Lemingi” bez rozlewu krwi” było ostatnim spotkaniem przed przerwą wakacyjną. Informacje na temat działalności Klubu są dostępne na stronie http://fundacjazygmuntastarego.pl/klub-zygmuntowski/najblizsze-spotkanie.

 

Barbara Marcisz