14100458_1100757273346439_4957891202795161123_n

Panel dyskusyjny, projekcje filmowe i warsztaty to elementy projektu „Historia poprzez kulturę: Rewolucje!”, który w dniach 29-30 września zostanie zrealizowany w Łodzi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji ANIMARKT. Punktem wyjścia projektu jest sześćdziesięciolecie początku przemian społeczno-politycznych w państwach bloku wschodniego.

Projekt „Historia poprzez kulturę” łączy działania kulturalne z edukacją historyczną i ma na celu przybliżanie ważnych wydarzeń z historii Europy, prezentując je w kontekście sztuki i kultury danego czasu. Tegoroczna edycja pod nazwą „Rewolucje!” za punkt wyjścia bierze rocznicę takich wydarzeń roku 1956, jak Poznański Czerwiec, rewolucja na Węgrzech, początek odwilży. – Wydarzenia odbywające się w ramach projektu „Historia poprzez kulturę” mają charakter bezpłatny i kierujemy je przede wszystkim do uczniów gimnazjów i liceów – tłumaczy Agnieszka Kowalewska-Skowron, koordynatorka projektu. – Pragniemy, aby karty historii, ważne dla naszego regionu Europy, stały się punktem wyjścia do rozmów o wolności i wpływie historii na kulturę.

W ramach projektu „Historia poprzez kulturę” zostaną pokazane archiwalne i współczesne filmy animowane z Czech, Słowacji, Węgier i Polski w pośredni lub bezpośredni sposób odnoszące się do przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1956-1989. – Projekcje animacji zostały podzielone na dwie sekcje: „Mistrzowie” i „Młodzi” – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Skowron. – Wśród mistrzowskich animacji znajdą się tak istotne filmy, jak „Ręka” („Ruka”, reż. Jiri Trnka, Czechy, 1965), zaś młodych twórców będą reprezentować m.in. „Swimming Pool” (reż. Alexandra Hetmerova, Czechy, 2010) oraz „http://communism2010.ro” (reż. Denes Santha, Zsolt Damó, Węgry, 2010) – dodaje Kowalewska-Skowron.

Projekcje te będą pretekstem do współczesnych rozważań na temat rewolucji, wolności jednostki i narodu. Przestrzenią dla rozmów będzie panel dyskusyjny z udziałem twórców i naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej (swoją obecność zapowiedzieli m.in. Matyas Trnka, Anna Ida Orosz i Tamas Patrovits). W jego organizację aktywnie włączyli się: Festiwal Primanima (Węgry), Stowarzyszenie Dyskusyjnych Klubów Filmowych (Słowacja) i organizacja Animanie (Czechy). Dodatkowo, z myślą o gimnazjalistach i licealistach, została przygotowana seria warsztatów krytycznego myślenia, wykorzystujących film jako narzędzie do rozwoju tej umiejętności. W trakcie 1,5-godzin zajęć uczniowie stworzą animację, która będzie starała się odpowiedzieć na pytanie:
Czym jest wolność?

Projekt „Historia poprzez kulturę – Rewolucje!” odbędzie się w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce i został dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. – Może banalnie brzmi stare powiedzenie, że wolność jest niczym powietrze: dopiero wtedy ją zauważamy jak jej nam brakuje, ale czyż nie ma w tym pewnej uniwersalnej prawdy? – przypomina dr Janos Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury. – W 1956 roku Europa wyglądała inaczej niż obecnie. Kilka lat wcześniej zapadła żelazna kurtyna pomiędzy Zachodem a Wschodem i Europa Środkowa została przemocą włączona do tego ostatniego, czyli strefy wpływu Związku Sowieckiego, gdzie panowała straszna dyktatura, a ludzie byli pozbawieni wolności. I właśnie w 1956 roku, 60 lat temu, dwa narody, Polacy i Węgrzy jasno wyrazili swój sprzeciw i dali świadectwo dla całego świata o pragnieniu wolności. Wiemy o tym zarówno z kart historii, dzięki odważnym ludziom, ale również dzięki animacjom, filmom, sztuce, które przypominały o tych tragicznych chwilach wtedy, gdy represjonowano każdego, kto wspominał o nich wprost. Niektóre z prezentowanych w trakcie bloku animacji nie tylko komentują czasy komunizmu, ale czerpiąc z doskonałych artystycznych tradycji ukazują oblicza dzisiejszych zniewoleń.

Partnerami projektu są: Węgierski Instytut Kultury i Instytut Słowacki w Warszawie. Partnerem merytorycznym zostało Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Partnerami medialnymi zostali TVP i TVP Kultura. Projekt organizuje MOMAKIN.

Data i miejsce panelu dyskusyjnego:
29 września, godz. 10-13, Boutique Hotel’s, Łódź

Data i miejsce projekcji projektu „Historia poprzez kulturę: Rewolucje!”:
30 września, godz. 10-15:30, Teatr Arlekin, Łódź

Szczegółowe informacje na temat projektu „Historia poprzez kulturę” oraz sekcji filmowej festiwalu ANIMART znajdują się na stronie www.momakin.pl/animart. Wydarzenie posiada również swoją stronę w serwisie Facebook: www.facebook.com/FestiwalAnimart.