Jak skłonić współczesnego odbiorcę, by zechciał je odwiedzić, skoro nie wychodząc z domu, może znaleźć dowolne informacje w sieci? Klucz do sukcesu tkwi w oryginalnej formie przekazu – atrakcyjnej wizualnie i wykorzystującej niezwykły potencjał nowych technologii. A na tym polu niezastąpiona jest kreatywność, wiedza i doświadczenie twórców marketingowych.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich czy zapowiadane Muzeum Polskiej Wódki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej – w Polsce powstają coraz ciekawsze projekty muzealne.

Dziś już nikt nie wyobraża sobie muzeum, które mieściłoby się w „zwykłym” budynku i miało do zaoferowania jedynie pokrywające się kurzem gabloty i monotonne wykłady przewodników. Te nowopowstające, by przyciągnąć zwiedzających, stawiają na niezwykłą architekturę, nowatorską koncepcję ekspozycji i wyrafinowane narzędzia interaktywne, tworzone przez specjalistów od animacji i designu. Twórcy nowoczesnych instytucji kultury rozumieją bowiem, że zwiedzanie musi angażować odbiorcę, pobudzać jego zmysły, czynić go aktywnym uczestnikiem – odkrywcą treści, które chcą mu przekazać.

Wśród pracowni architektonicznych realizujących prestiżowe projekty muzealne wyróżnia się Nizio Design International, która ma na swoim koncie koncepcje takich instytucji, jak m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, czy stołeczne Muzeum Historii Żydów Polskich.

Z kolei przy opracowaniu atrakcyjnej zawartości merytorycznej nieodzowna jest pomoc znawców najnowocześniejszych rozwiązań audiowizualnych – od scenarzystów, przez kreatywnych designerów – grafików, animatorów, po programistów. Dziś w tej materii jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku jest agencja Clos Brothers, która w ostatnich latach zrealizowała m.in. takie projekty, jak Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, otworzone 15 października Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, czy właśnie uruchomiane Muzeum Historii Żydów Polskich. Każde z tych zleceń wymagało wielomiesięcznej pracy kilkunastoosobowych zespołów. – Z każdym kolejnym projektem wystawienniczym, nad którym pracowaliśmy, zwiększała się skala naszego działania – mówi Marcin Kopeć członek zarządu Clos Brothers, zarządzający zespołem odpowiadającym za projekty muzealne.

Dla przykładu – realizacja materiałów dla Europejskiego Centrum Solidarności trwała ponad cztery miesiące niemalże 24 godziny na dobę. Opracowano ponad 1500 materiałów zdjęciowych, powstało 450 projektów graficznych, by w efekcie zaoferować zwiedzającym atrakcyjny merytorycznie i wizualnie materiał, upamiętniający historię polskiego ruchu obywatelskiego, który doprowadził do obalenia komunizmu nie tylko w kraju, ale i zainicjował dekonstrukcję systemu w całej Europie.

Tworzenie treści audiowizualnych dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, które obejmuje 770 m² powierzchni wystawienniczej, zajęło 10 miesięcy, podczas których powstało ponad 20 aplikacji interaktywnych, 8 prezentacji multimedialnych, 6 etiud filmowych opowiadających chronologicznie historię powstań śląskich, jeden film fabularny, a także 6 tablic merytorycznych na ok. 30 metrach kwadratowych wielkoformatowych wydruków oraz specjalna część wystawy adresowana do dzieci obejmująca 17 plansz rysunkowych.

Najnowszy projekt – opracowanie materiałów audio-video wystawy głównej „1000 lat wspólnej historii” Muzeum Historii Żydów Polskich był jak dotąd największą realizacją agencji w obszarze muzealnictwa. Przez 30 miesięcy wytężonej pracy 15-osobowego zespołu co tydzień powstawało średnio 5 koncepcji i scenariuszy multimedialnych aplikacji. Do stworzenia 75 aplikacji interaktywnych i 30 animacji pasywnych eksponowanych w 9 galeriach tematycznych poświęconych różnym okresom historycznym opracowano ponad 5000 materiałów zdjęciowych.

– Aby zobrazować w nowoczesny i atrakcyjny dla zwiedzających sposób historię, kulturę, religię i obyczaje polskiej społeczności żydowskiej na przestrzeni wieków wykonaliśmy, podobnie jak setki innych osób zaangażowanych w projekt, tytaniczną pracę. Dziś możemy być dumni z efektu. W tym muzeum będzie można naprawdę dotknąć historii – podsumowuje Rafał Mikulski, założyciel i managing partner Clos Brothers. I dodaje: W ostatnich latach, pracując nad kilkoma projektami muzealnymi równocześnie, zebraliśmy unikatowe doświadczenie. Dysponujemy zespołem świetnie wyszkolonych specjalistów i mam nadzieję, że przed nami kolejne ambitne projekty muzealne i wystawiennicze.

Z doświadczenia agencji chętnie czerpią instytucje kultury, które zapraszają ekspertów Clos Brothers jako szkoleniowców, jak m.in. podczas konferencji zorganizowanej przez stołeczne Muzeum Niepodległości, która dotyczyła projektu rewitalizacji obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej czy  spotkania z okazji 15-lecia Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, na którym przedstawiciele agencji wygłosili prelekcję na temat współczesnych możliwości aranżacji ekspozycji muzealnych.

 

PRZYKŁADY APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ CLOS BROTHERS

 Sklepienie synagogi_ClosBrothers

Sklepienie synagogi (stanowisko interaktywne, 2 ekrany dotykowe dla jednego użytkownika)

Stanowisko interaktywne związane z rekonstrukcją sklepienia synagogi w Gwoźdźcu, punktem kulminacyjnym wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich.

Na monitorach dotykowych widzimy trójwymiarowy model sklepienia, które zostało zrekonstruowane w scenografii. Widzimy więc to samo, co znajduje się nad naszymi głowami. Jednak dzięki możliwościom, jakie dają multimedia, możemy powiększać i pomniejszać każdy szczegół, zapoznać się z symboliką poszczególnych elementów sklepienia, wgłębić się w znaczenie dowolnie wybranych detali.

 

 

 

 

Mały Przegląd (stanowisko interaktywne, ekran Mały Przegląd_ClosBrothers

dotykowy dla jednego użytkownika)

Stanowisko  interaktywne poświęcone wydawanemu w latach 1926-39 „Małemu Przeglądowi”,  gazecie dla dzieci, tworzonej przez dzieci. Aplikacja objaśnia krok po kroku, jak powstawał  ten niezwykły tygodnik.

Animowana, rysunkowa historia pokazuje drogę, którą przebywał list do redakcji:  od napisania po publikację. Śledząc drogę jednego listu, możemy zapoznać się z wybranymi artykułami, tematami poruszanymi w kolejnych numerach, procesem redagowania gazety i sylwetkami redaktorów naczelnych.

 

 

 

Sytuacja prawna Żydow 2_ClosBrothers.jpgSytuacja prawna Żydów (stanowiska interaktywne, trzy ekrany dotykowe dla jednego użytkownika)

Stanowiska interaktywne połączone z projekcją filmową przenoszą nas do czasów, kiedy Polska znalazła się pod zaborami, a jej mieszkańcy, w tym Żydzi, stali się obywatelami jednego z trzech mocarstw: Prus, Austrii lub Rosji.

Odpowiadając na serię pytań, poznajemy skomplikowaną sytuację prawną oraz realia dotyczące prawa do osadnictwa w poszczególnych mocarstwach. Rozwiązanie quizu dostarcza podsumowanie wiadomości zdobytych podczas gry.

 

 

 

Bund (stanowisko interaktywne, ekran dotykowy dla wielu użytkowników)Bund_ClosBrothers

Zabawa w meblowanie pomieszczeń przybliża działalność międzywojennej, żydowskiej partii Bund. Przeciągając rekwizyty ze środka ekranu do poszczególnym pomieszczeń poznajemy różne aspekty działalności partii. Ze stanowiska może korzystać kilka osób jednocześnie, co sprzyja integracji zwiedzających.

 

 

 

Kraków Kazimierz 2_ClosBrothersKraków Kazimierz (instalacja multimedialna: projekcja filmowa, projekcja na makiecie, 8 ekranów dotykowych dla pojedynczych użytkowników)

Imponująca instalacja interaktywna łączy scenograficzną makietę Krakowa z projekcją filmową i stanowiskami interaktywnymi. Wszystkie te elementy razem pozwalają wyruszyć w wirtualną podróż po XVI-wiecznym Krakowie i krakowskim Kazimierzu, nowopowstałej dzielnicy żydowskiej. Projekcja filmowa przybliża omawiane stanowiskach interaktywnych tematy. Te z kolei są połączone z konkretnymi miejscami w Krakowie i na Kazimierzu. Aplikacje przybliżają różne aspekty życia Żydów i ich relacji z chrześcijanami.