Fundacja Mediations Biennale ogłasza pierwszy międzynarodowy konkurs grafiki cyfrowej – CRYSTAL CANVAS Game Graphics. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich artystów tworzących grafikę koncepcyjną i promocyjną do gier wideo oraz do artystów tworzących grafikę cyfrową niezwiązanych bezpośrednio z grami komputerowymi. Partnerami przedsięwzięcia są: Poznań Game Arena, Game Industry Conference oraz Fundacja Indie Games Polska.               

Celem konkursu jest promowanie sztuki tworzonej za pomocą technik cyfrowych oraz zwrócenie uwagi na gry komputerowe jako samodzielny rodzaj sztuki współczesnej. Są one zjawiskiem nie tylko komercyjnym, ale także artystycznym czy filozoficznym. Nazwa konkursu CRYSTAL CANVAS nawiązuje do zmiany medium używanego przez artystów – z tradycyjnego płótna na krystaliczne.

Malarstwo cyfrowe wykorzystywane w projektowaniu i promowaniu gier wideo, łącząc w sobie świat sztuki i informatyki, rozszerza dyskusję o obrazie jako nośniku wyrazu i treści. Specyficznym fenomenem, który silnie rozwinął się dzięki grom komputerowym jest rysunek koncepcyjny. Tradycyjny rysunek również długo nie był postrzegany jako niezależna dziedzina sztuki. Był podstawą do przygotowania dzieł malarskich i rzeźbiarskich oraz precyzował zamysły artysty. Podobnie współcześnie, grafika koncepcyjna jest wstępem i bazą w tworzeniu gier, projektuje atmosferę, bohaterów i środowisko wirtualnego świata. Ze względu na immersyjny charakter gier komputerowych, na barkach twórców oprócz fantastycznych możliwości kreacji, spoczywa również spora odpowiedzialność.

Do Jury konkursu zostali zaproszeni artyści tworzący grafikę cyfrową do gier, jak również profesorowie uczelni artystycznych zajmujący się klasyczną grafiką, teoretycy badający sztukę nowych mediów oraz game developerzy.

Tematem konkursu jest „wolność”. Zadaniem uczestników jest wykonanie grafiki koncepcyjnej i promocyjnej. Więcej szczegółów w regulaminie do pobrania poniżej. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace można zgłaszać do 20 września 2018 roku.

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł

Uroczyste otwarcie wystawy konkursowej i wręczenie nagród odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas GIC. Zwycięskie prace będą prezentowane na PGA, które są największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami gier komputerowych.


Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Mediations Biennale. 

CCGG