Polski dzwon już wkrótce wybrzmiewać będzie z dzwonnicy katolickiej katedry w Tbilisi. Ten dar Polski dla narodu gruzińskiego, jednocześnie stał się symbolem Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Swym biciem będzie przypominać jednak nie tylko o relacjach gospodarczych obu krajów, ale też o wolności, historycznej bliskości i niepodległości zaprzyjaźnionych narodów.

Dzwon, odlany został przez należącą do grona członków izby przemysłowo-handlowej – Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego w Przemyślu i firmę Rduch Bells & Clocks w Czernicy. Ten wyjątkowy prezent jest zwieńczeniem ponad 10-letniej współpracy obu firm, a także efektem zaangażowania izby gospodarczej, powstałej z m.in. z inicjatywy RR Consulting oraz Ambasady RP w Tbilisi.

– Pierwszym pomysłodawcą dzwonu był prezydent Lech Kaczyński, który w 2008 r. wyraził pragnienie ufundowania go dla Gruzji. Plany te odroczyła katastrofa smoleńska. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że dzieło zostało dokończone i dzwon trafił już do kaukaskiej stolicy – mówi właściciel firmy Rduch Bells & Clocks Grzegorz Klyszcz.

Wybija (czas) dla polsko-gruzińskiego biznesu

Dziś nieustannie zwiększa się zainteresowania Polaków Gruzją: pięknem natury, bogactwem historii, a przede wszystkim potencjałem gospodarczym tego kraju. Wspólne zaś przedsięwzięcia inwestycyjno-handlowe sprzyjać będą konsolidacji środowiska polonijnego i wsparciu jego inicjatyw. Tym samym prezentacja dzwonu zapamiętana zostanie przez Polaków mieszkających w Gruzji, jako znaczące wydarzenie historyczne. Szczególnie, że ufundowany został w 100-lecie odzyskania niepodległości przez oba narody.

Dzwon – dzieło przemyskich ludwisarzy i specjalistów ze Śląska – ważący 130 kg, zdobi napis: „Dar Polski dla narodu gruzińskiego” oraz inskrypcje charakterystyczne dla kościoła katolickiego w Gruzji. Aktualnie został on wyeksponowany w świątyni i czeka na uroczyste poświęcenie, podczas specjalnej mszy świętej. Jednocześnie na murach katedry odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Wydarzenie to będzie też doskonałą okazją do prezentacji potencjału inwestycyjnego Gruzji oraz spotkań biznesowych.