PREMIUM BRAND GOLD CIEN 2014 5Badanie reputacji Premium Brand realizowane jest od 10 lat. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się zbadać również reputację osób znanych Polakom z mediów. Janina Ochojska otrzymała od respondentów najwyższe oceny, uzyskując tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015.

Fundacja Premium Brand co roku przyznaje markom i firmom nagrody za wysoką reputację. Promuje przy tym regularny pomiar reputacji marki oraz ideę traktowania reputacji jako kluczowego elementu dla przewagi konkurencyjnej w biznesie. W tym roku po raz pierwszy przeprowadziła również badanie reputacji znanych w Polsce osób. Na liście badanych marek osobistych znaleźli się dziennikarze, działacze społeczni oraz artyści.

Respondenci badania ocenili: swoje zaufanie do osób oraz ich zaangażowanie w sprawy ważne dla społeczeństwa. Zostali zapytani również o to, jakie informacje o wymienionych osobach docierały do nich częściej (pozytywne vs. negatywne), a także, czy wystawiliby takiej osobie referencje. Na podstawie odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100. W pierwszej piątce znaleźli się: Beata Tyszkiewicz, Wojciech Mann, Jurek Owsiak i Martyna Wojciechowska. Najwyższy wynik uzyskała Janina Ochojska, działaczka społeczna, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

WSKAŹNIK REPUTACJI PREMIUM BRAND
Janina Ochojska 82
Martyna Wojciechowska 79
Jurek Owsiak 76
Wojciech Mann 73
Beata Tyszkiewicz 72
Krystyna Janda 71
Marek Kondrat 70
Małgorzata Kożuchowska 69
Marcin Prokop 69
Agata Młynarska 66
Maryla Rodowicz 64
Monika Olejnik 59
Tomasz Lis 55
Magdalena Gessler 54
Kuba Wojewódzki 50
Edyta Górniak 49
Kamil Durczok 49
Dorota Rabczewska (Doda) 41

21 maja, podczas gali ogłoszenia wyników tegorocznego badania, Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przyznała z tej okazji szczególne wyróżnienie Janinie Ochojskiej – tytuł oraz statuetkę dla Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015. Nagrodę w imieniu pani Janiny odebrał Grzegorz Gruca, członek Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.

Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pomiar wykonano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków liczącej 1000 respondentów.

02_MG_2140-Edit małe02_MG_2149-Edit ma+ée