2 czerwca odbyło się spotkanie z Krzysztofem Szczerskim, ekspertem w zakresie spraw międzynarodowych, prowadzone przez Artura Dmochowskiego. Jego tematem była sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli dogłębna analiza jak bieżąca sytuacja polityczna tego regionu wpływa na Polskę i jej politykę.

Krzysztof Szczerski i Artur Dmochowski w Klubie Zygmuntowskim, fot. Jan Lorek

Pretekstem do spotkania z Krzysztofem Szczerskim – politykiem, politologiem i wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego była książka wydawnictwa Słowa i Myśli „Między Unią a Rosją. O polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i o miejscu Polski w Unii Europejskiej z ekspertami rozmawia Artur Dmochowski ”. Gość spotkania zorganizowanego przez Klub Zygmuntowski i Fundację im. Zygmunta Starego zanalizował w rozmowie z prowadzącym działania Rosji w kontekście polityki międzynarodowej.

Odwołanie pauzy strategicznej, które przyjęło formę wojny z Ukrainą, wcześniej prowadzone było w bardziej wyrafinowany sposób. Rosja starała się wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a także u rosyjskojęzycznych obywateli na trzy główne sposoby: rozbicie świata zachodniego, czyli wprowadzenie nierównowagi w relacjach z Rosją pomiędzy państwami, w szczególności regionu transatlantyckiego, zniwelowanie przewagi ekonomicznej Zachodu nad Rosją i uzależnienie go od rosyjskich surowców oraz pokazanie Rosji jako ośrodka kultury i wiary. W dyskusji z Redaktorem Dmochowskim Krzysztof Szczerski wykazał także, że w relacjach z Putinem i Rosją Europa jest w defensywie.

Podsumowaniem spotkania są słowa Szczerskiego, że „polityka zagraniczna zaczyna się wewnątrz kraju” i obrazowa metafora „państwo nie jest w stanie jej prowadzić, jeśli nie ma żetonów aby siadać do gry”. Całe spotkanie można zobaczyć na kanale Klubu Zygmuntowskiego na YouTube https://www.youtube.com/user/KlubZygmuntowski/videos.

Spotkania Klubu Zygmuntowskiego organizowane są przez Fundację im. Zygmunta Starego, a sam Klub Zygmuntowski jest miejscem intelektualnych spotkań i dyskusji. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00. Kolejne spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2014 pod prowokująco brzmiącym tytułem „Lemingi kontra Mohery bez rozlewu krwi”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://fundacjazygmuntastarego.pl/klub-zygmuntowski/najblizsze-spotkanie.

 

Barbara Marcisz

Fot. Jan Lorek