Podczas trwającego właśnie Forum Designu i Technologii Mazdy 2018, firma przedstawia swoje stanowisko w tak istotnych kwestiach jak dalsze obniżanie emisji dwutlenku węgla i znaczące obniżenie emisji innych gazów cieplarnianych przez doskonalenie i rozwój technologii SKYACTIV-X.Wizja przyszłości technologicznej Mazdy zawarta została w strategii Sustainable Zoom-Zoom 2030, skupia się na trzech zasadniczych kwestiach:

•             Ziemia: „Tworzenie zrównoważonej przyszłości, w której ludzie i samochody współistnieją ze zdrową, dostatnią i piękną Ziemią”. Mówiąc konkretniej, dążymy do obniżenia średnich emisji dwutlenku węgla przez wszystkie produkty koncernu Mazda w pomiarze „od wydobycia do zużycia” – do roku 2030 o 50% względem poziomu z roku 2010, a do roku 2050 o 90% względem tego poziomu.

•             Społeczeństwo w ujęciu globalnym: „Dzięki samochodom i społeczeństwu gwarantującym bezpieczeństwo i spokój, budowanie systemu, który wzbogaca życie ludzkie, oferując nieograniczoną mobilność dla wszystkich i wszędzie.” Inaczej mówiąc, oznacza to ujednolicenie stosowanych przez markę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i-ACTIVSENSE oraz poszerzenie badań na obszary pojazdów autonomicznych i zaawansowanych technik łączności.

•             Ludzie, którzy jeżdżą Mazdami: „Wzbogacanie dobrostanu mentalnego klientów poprzez satysfakcję, jaka płynie ze świadomości ochrony Ziemi i przyczyniania się do dobrobytu społeczeństw poprzez oferowanie samochodów, które sprawiają prawdziwą przyjemność w prowadzeniu. Ten trzeci punkt stanowi rozwinięcie dwóch poprzednich, a zarazem realizację wyznawanej przez Mazdę filozofii Jinba Ittai – poczucia bezpośredniej jedności kierowcy z pojazdem – oraz koncepcji „ożywienia bryły pojazdu” poprzez stylistykę nadwozia KODO.

Podejście wielostronne

Kierując się zasadą wprowadzania właściwych rozwiązań we właściwym czasie, Mazda doszła do wniosku, że obecnie tradycyjne elektrownie nie są w stanie zaspokoić społecznego zapotrzebowania na zdecydowane obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, sytuacja ta będzie mogła się zmienić dopiero wtedy, gdy coraz większe zasoby energii czerpanej ze źródeł odnawialnych zastąpią najbrudniejsze metody wytwarzania energii elektrycznej, takie jak spalanie węgla brunatnego.

Mazda ma świadomość, że silnik spalinowy pozostanie głównym źródłem napędu pojazdów w skali światowej jeszcze przez wiele lat, a zatem jego usprawnianie może przyczynić się decydująco do obniżania emisji dwutlenku węgla. Dlatego Mazda koncentruje swoje działania na osiągnięciu jak największej wydajności silnika spalinowego. Przykładem tych starań jest nowy silnik benzynowy następnej generacji SKYACTIV-X, z którym wiąże się ambicja uzyskania wyników w zakresie emisji w warunkach rzeczywistej eksploatacji nie gorszych, a nawet lepszych od pojazdów o napędzie elektrycznym.

Nie należy z tego wnioskować, że Mazda odwraca się od rozwijania elektrycznych zespołów napędowych. W roku 2019 Mazda wprowadzi samochód elektryczny; w roku 2020 zastosuje technologię miękkiej hybrydy lub mikro-hybrydyzacji z wbudowanymi bateriami. Następnie, w roku 2021 pojawi się pierwszy pojazd marki z napędem hybrydowym typu plug-in z możliwością ładowania baterii z gniazdka.

W tym celu Mazda zawarła ostatnio nowy sojusz technologiczny z firmami Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Hino oraz producentem baterii Denso. W ramach tego porozumienia siedem firm współpracuje od stycznia 2018 r. nad badaniem i rozwojem wspólnych technologii połączenia idealnego silnika spalinowego z wydajnym napędem elektrycznym. Działania te mają prowadzić do opracowania pojazdów elektrycznych i wyposażenia je w zaawansowane systemy informacji i rozrywki, systemy łączności i jeszcze skuteczniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Kompleksowa ocena emisji

W obecnej sytuacji, gdy dwie trzecie światowej produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania paliw kopalnych, Mazda uważa, że dane uznające pojazdy o napędzie czysto elektrycznym za „zeroemisyjne” są obłudne i zakłamują rzeczywistość.

Aby móc bardziej prawidłowo mierzyć emisje dwutlenku węgla w całym cyklu życia pojazdu, Mazda odrzuca stosowane obecnie pomiary „od zbiornika do kół” (które uwzględniają tylko emisje powstające podczas jazdy) na rzecz metody pomiarowej „od wydobycia do zużycia”, w których wlicza się również emisje przy wydobyciu paliw kopalnych oraz produkcji i generowane podczas przesyłania energii elektrycznej.

Zastosowanie pomiarów „od wydobycia do zużycia” umożliwia Maździe dokonanie dokładniejszych analiz właściwych ścieżek rozwoju zespołów napędowych, które zostaną wybrane w najbliższej przyszłości. W tym kontekście firma dokonuje rewizji rzekomych zalet ekologicznych pojazdów elektrycznych, które zużywają prąd wytwarzany z użyciem paliw kopalnych.

Samochód elektryczny średniej wielkości zużywa około 20 kWh energii elektrycznej na 100 km. Wyprodukowanie takiej ilości energii z węgla wiąże się z emisją CO2, którą przeliczyć można na 200 g/km. Tymczasem analogiczny pojazd z wydajnym silnikiem benzynowym cechuje się emisją CO2 na poziomie 156 g/km, a jeżeli zasilany jest LNG czyli skroplonym gazem ziemnym, liczba ta spada do 100 g/km.

Okazuje się zatem, że przy obliczeniu metodą „od wydobycia do zużycia” średnie emisje dwutlenku węgla przez samochód elektryczny wynoszą około 128 g/km. Tymczasem ten sam parametr dla silnika benzynowego Mazda SKYACTIV-G o porównywalnej mocy wynosi 142 g/km. Oznacza to, że wystarczy dalsza poprawa wydajności o 10%, by emisje silnika SKYACTIV-G zrównały się z wynikami pojazdów elektrycznych.

W rzeczywistości silnik SKYACTIV-G emituje mniej dwutlenku węgla niż samochody elektryczne, do których prąd wytworzony został z węgla lub ropy naftowej. I o ile pozostaje faktem, że pojazdy elektryczne napędzane prądem wytwarzanym ze spalania skroplonego gazu ziemnego mają emisje niższe o 30%, to badania własne Mazdy skłaniają do przekonania, że można tak udoskonalić silniki spalinowe, by dorównały one również tym źródłom napędu.

TOKYO, JAPAN – OCTOBER 25: Mazda Kai Concept is displayed at the Mazda Motor Co booth during the Tokyo Motor Show at Tokyo Big Sight on October 25, 2017 in Tokyo, Japan. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images for Mazda Motor Co)