Większość absolwentów szkół średnich chce dalej zdobywać wykształcenie – jedni wybierają studia wyższe, dla innych korzystniejszą opcją jest bezpłatna szkoła policealna. W Olsztynie takich placówek jest wiele i można dzięki nim zdobyć ciekawy zawód dający szansę na dobrą pracę. Warto wiedzieć, jaką ofertę mają takie szkoły, a także jakie warunki trzeba spełnić, by podjąć w nich naukę.

Które szkoły policealne są bezpłatne?

Pod pojęciem szkół policealnych rozumie się placówki edukacyjne oferujące naukę dla absolwentów szkół średnich, takich jak liceum lub technikum. Pozwalają one zdobyć kwalifikacje zawodowe, a nauka w nich trwa najczęściej od jednego roku do dwóch lat. Szkoły takie dzielą się na publiczne i niepubliczne. Bezpłatną naukę oferują wyłącznie szkoły publiczne, a także niepubliczne mające uprawnienia szkół publicznych. Tylko one bowiem otrzymują dotacje z budżetu państwa, dzięki którym mogą zrezygnować z pobierania opłat od swoich uczniów. Każda bezpłatna szkoła policealna w Olsztynie informuje o braku czesnego na swojej stronie internetowej bądź udziela takiej informacji telefonicznie, dlatego w łatwy sposób można to sprawdzić.

Co oferują bezpłatne szkoły policealne w Olsztynie?

Możliwość oferowania darmowej nauki przez szkoły niepubliczne spowodowała wzrost zainteresowania taką formą kształcenia. Trudno się temu dziwić także z tego powodu, że oferta takich placówek jest bardzo atrakcyjna. W ciągu maksymalnie 2 lat można w nich zdobyć kwalifikacje do wykonywania wielu ciekawych zawodów, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Szczególną popularnością cieszą się kierunki, które pozwalają uzyskać tytuł technika farmaceutycznego, opiekuna medycznego, usług kosmetycznych, technika rachunkowości, administracji, czy informatyki. Warto pamiętać, że uzyskanie tytułu technika oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wymaga zdania egzaminu, co również umożliwiają wyłącznie szkoły policealne mające uprawnienia szkół publicznych.

Dla osób chcących zdobyć ciekawy zawód bezpłatna szkoła policealna jest doskonałym rozwiązaniem. Tym bardziej że podjęcie w niej nauki nie wymaga posiadania matury – wystarczy mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie trzeba się również martwić o egzaminy wstępne, ponieważ większość szkół prowadzi nabór wyłącznie poprzez zapisy, a o przyjęciu na dany kierunek decyduje po prostu kolejność zgłoszeń. Warto dodać, że stając się uczniem szkoły policealnej, można liczyć na legitymację dającej prawo do zniżek np. na bilety komunikacji kolejowej lub miejskiej.

https://szkolymedyczne.eu/kierunki/kierunki-olsztyn/