Jeśli pary małżeńskie chcą rozwieść się za obopólną zgodą, koszty rozwodu powinny być niskie. Ale to nie zawsze ma sens. Nawet jeśli rozwód rzadko jest sprawą szczególnie harmonijną, małżonkowie niekoniecznie muszą rozstać się w konflikcie.

 

Pojęcie rozwodu polubownego nie jest już zapisane w prawie, ale opisuje raczej pewne okoliczności, które mogą powstać w ramach zwykłego rozwodu. Oprócz ogólnych warunków rozwodu, takich jak oczekiwanie na rok separacji, małżonkowie muszą osiągnąć porozumienie co do konsekwencji rozwodu. Przede wszystkim obejmuje to prawo do opieki i kontaktu z dzieckiem i prawo do kontaktu z dzieckiem, rozdzielenie majątku ruchomego i nieruchomego. Jeżeli już do tego dojdzie, to pozew rozwodowy musi wykazać, że rozwód był polubowny.

Jest to jednak obowiązek adwokata, który składa wniosek do właściwego sądu. Ugodowy rozwód może znacznie skrócić postępowanie rozwodowe. Proces polubownego rozwodu nie różni się zasadniczo od zwykłego postępowania rozwodowego. Po złożeniu pozwu rozwodowego w sądzie należy najpierw wpłacić zaliczkę na poczet kosztów sądowych, aby sąd mógł w ogóle podjąć działania. Wtedy pozew rozwodowy jest doręczany pozwanemu przez sąd. Może to potrwać kilka tygodni lub miesięcy. Największą różnicą między rozwodem polubownym a postępowaniem sądowym jest czas trwania postępowania, ponieważ sąd nie musi później zajmować się spornymi sprawami rozwodowymi. Mimo wszystko wszelkie sprawy rozwodowe generują określone koszty, na co składa się wynajęcie adwokata i koszty sądowe. Oznacza to, że koszty rozwodu zależą od okoliczności sprawy i nie mogą być ogólnie określone ilościowo jako kwota ryczałtowa dla każdego rozwodu.

Zazwyczaj każda ze stron ponosi koszty własnego adwokata oraz dodatkowo połowę kosztów sądowych. Jeśli oboje małżonkowie chcą rozwodu, a warunki jego uzyskania są spełnione, nie da się uniknąć wizyty u prawnika. Wydaje się, że obowiązek posiadania adwokata w sprawach małżeńskich, który ma zastosowanie do obu stron w sądzie, wyklucza udział tylko jednego adwokata w rozwodzie. Podczas gdy wniosek o rozwód jednego z małżonków wymaga adwokata, drugi małżonek jest w niektórych przypadkach zwolniony z obowiązku korzystania z usług prawnika.