Przepisy podatkowe jasno wskazują, że w PIT-36 w 2019 r. rozliczane będą dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Złożą ją przede wszystkim osoby, których dochody przynajmniej w części zostały uzyskane bez pośrednictwa płatnika. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Sprawdź, czy w 2019 roku powinieneś złożyć PIT-36.

 

PIT-36 dla przedsiębiorców

Wśród osób, które są zobowiązane do wypełniania PIT-36, pokaźną grupę stanowią przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy zdecydowali się na opodatkowanie z zastosowaniem skali podatkowej.

Z tego formularza skorzystają też osoby, które zaciągnęły kredyty podatkowe i dlatego nie muszą wpłacać zaliczek na podatek ani płacić podatku rocznego. Mają taką możliwość, ponieważ niedawno, min. 10 miesięcy temu, zaczęły prowadzić swoją działalność gospodarczą (z kredytu można korzystać rok lub dwa lata po tym roku, w którym założono działalność). PIT-36 w 2019 r. będzie też dotyczył tych osób, które muszą z powodu tego kredytu przez 5 lat dokonywać doliczeń zaliczek na podatek.

 

Kto jeszcze musi rozliczyć PIT-36?

Formularz PIT-36 będą musiały złożyć także m.in. osoby, które:

  • uzyskiwały dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, które były opodatkowane na zasadach ogólnych,
  • w czasie trwania roku podatkowego zajmowały się prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej – pod warunkiem, że były one opodatkowane na ogólnych zasadach, a rozliczenie odbywa się w oparciu o skalę podatkową,
  • uzyskiwały dochód z pracy za granicą, w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy pozwalającej uniknąć podwójnego opodatkowania lub w państwie, z którym taka umowa została zawarta, ale podatnik uzyskiwał też część dochodu w Polsce.
  • osiągały dochody z zagranicznych źródeł, pochodzące od płatnika, który nie musiał rozliczać w Polsce zaliczek na podatek,
  • uzyskiwały przychód z innych źródeł, które są opodatkowane na ogólnych zasadach z uwzględnieniem skali podatkowej i nie trzeba było odprowadzać od nich zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego.

W wyjątkowych przypadkach, PIT-36 będą też składały osoby, które płacą zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli nie był on wcześniej pobrany przez płatnika.

 

Różne źródła dochodu – PIT-36 czy PIT-37?

Może się zdarzyć, że podatnik otrzymywał dochody z różnych źródeł w ciągu jednego roku podatkowego, z czego część została rozliczona przez płatnika (i można by ją wykazać w PIT-37), a część wymagała samodzielnego rozliczenia należnych zaliczek na podatek. W takiej sytuacji należy całość dochodów wykazać tylko na podstawie PIT-36.

Podobna zasada ma zastosowanie, gdy małżeństwo chce się rozliczać razem, a jedno z nich otrzymuje dochód, który można przedstawić w PIT-37, podczas gdy drugie rozlicza się z PIT-36. Wtedy małżonkowie muszą złożyć jedną deklarację PIT-36 programem PIT Pro w wersji desktop lub online.

 

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Justyną Nowak