Czy nawyk korzystania z przywileju wyborczego pojawia się automatyczne w dniu 18 urodzin? Czy osoby niepełnoletnie posiadają poglądy polityczne, a co ważniejsze mają przestrzeń do ich swobodnego wypowiadania? A jeśli już taka przestrzeń istnieje, to czy jest ona na tyle dobrze skonstruowana, że głos młodych coś w niej znaczy?

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego odbywać się będą w 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 25-tą rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Każdorazowo przy wyborach obserwujemy niepokojące zjawisko – połowa obywateli nie korzysta z czynnego prawa wyborczego.

Co gorsza, najniższą frekwencję na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowano właśnie w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego – niespełna 21% w 2004 r. i 24,5% w 2009 r. Z zaprezentowanych danych wynika, że tylko co czwarty obywatel uczestniczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego – problem ten dotyczy przede wszystkim osób młodych.

CO ROBIMY? Od 19 lat organizujemy akcję „Młodzi głosują”, umożliwiając młodym ludziom wypowiedzenie się w sprawach publicznych – towarzyszymy wszystkim wyborom i referendom państwowym od 1995 roku.  Dotychczas w akcji uczestniczyło ponad 2,6 miliona uczniów. Tylko w 2011 roku w młodzieżowych wyborach parlamentarnych i samorządowych wzięło udział 1 100 szkół i ponad 200 000 młodych uczestników. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych. Tegoroczny dzień szkolnych wyborów to 19 maja, przewidujemy, że w projekcie weźmie udział przynajmniej 1000 szkół.

DLACZEGO TO ROBIMY? Jesteśmy przekonani, że każdy młody człowiek, również niepełnoletni, powinien mieć szansę wypowiedzenia się w sprawach publicznych, w zakresie tego, kto i w jaki sposób powinien nas reprezentować. Uważamy, że młodzi ludzie powinni mieć prawo zabierania głosu w sprawach publicznych, także w okresie kampanii wyborczej. Założenie, że młody człowiek nie będzie interesował się polityką i nie będzie w ogóle głosował do ukończenia 18 roku życia a potem nagle stanie się zainteresowanym polityką, świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem jest złudne. Głosowanie w wyborach jest w pewnym sensie nawykiem. Taki nawyk się wyrabia poprzez samo głosowanie.

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

Młodzi głosują to efektywny sposób na edukację obywatelską i zwiększanie udziału młodych Polaków w życiu publicznym kraju oraz wspólnoty europejskiej. Dodatkowo uczniowie, organizując w swoich środowiskach działania profrekwencyjne, przyczyniają się do większej aktywności obywatelskiej dorosłych Polaków.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY? W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:

  • Organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.
  • Prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, np. debaty, warsztaty, kampanie informacyjne, happeningi profrekwencyjne.
  • Zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego.
  • Zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego.
  • Poznają znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające.
  • Podczas debat wypowiadają się na ważne tematy dla naszego kraju oraz wspólnoty europejskiej.