Firma we Francji jest doskonałym pomysłem zarówno dla przedsiębiorców, którzy już działają na polskim rynku i chcą poszerzyć obszar, jak i dla tych, którzy planują zaistnieć za granicą. Proces zakładania firmy we Francji przez Polaka nie jest skomplikowany, jednak należy uprzednio poznać zasady, które znacząco ułatwią postępowanie.

Jak założyć firmę we Francji?

Obywateli Polski obowiązują takie same zasady, jak obywateli Francji, jeśli chodzi o zakładanie firmy w kraju ze stolicą w Paryżu. Możliwe jest prowadzenie firmy w formie przedsiębiorstwa indywidualnego, spółki prawa cywilnego lub handlowego. Przykładowo, polska firma budowlana we Francji może zdecydować się na prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa indywidualnego zatrudniającego pracowników. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa mają całkowity dostęp do rynku usług francuskich. Przedsiębiorcy muszą spełnić jednak szereg obowiązków, zanim zaczną prowadzić firmę.

Działania rejestracyjne obejmują m.in. opracowanie projektu spółki, czyli previsionelle, sporządzenie oraz skompletowanie dokumentacji potrzebnej do rejestracji spółki, przygotowanie tłumaczeń, opracowanie statutu spółki, uzyskanie atestacji/promesy zawarcia umowy najmu biura, otwarcie rachunku bankowego spółki, złożenie dossier rejestracyjnego, umowę z Komisarzem kont. Ważne jest także, by posiadać adres firmy we Francji. Jak widać, etapów jest wiele, dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług ekspertów, którzy niezbędne kroki wykonają za przedsiębiorców. Dzięki temu ma się gwarancję, że firma we Francji będzie założona prawidłowo i zgodnie z prawem.

Obowiązki administracyjno-deklaracyjne i antydumpingowe

Polscy przedsiębiorcy muszą spełnić m.in. obowiązki administracyjno-deklaracyjne. Należy do nich podpisanie umowy z kontrahentem, która będzie zawierała podstawowe informacje dotyczące świadczonej usługi.

Przygotowując ten dokument, należy szczególną uwagę zwrócić na przepisy prawa francuskiego. Ogromne znaczenie będzie miał rodzaj działalności zawodowej – handlowa, rzemieślnicza lub wolne zawody. To właśnie od tego będą zależały formalności związane z podjęciem działalności oraz systemem podatkowym. Przedsiębiorca musi także powiadomić o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności francuską inspekcję pracy, odpowiednią ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Obowiązki antydumpingowe nakładają na przedsiębiorcę obowiązek stosowania wobec pracowników przynajmniej minimalnych wymagań socjalnych, wynagrodzenia – w tym premii i dodatków – czasu pracy, płatnych urlopów, nadgodzin, higieny pracy, bezpieczeństwa.