Już 160 młodych Polaków wybrało na miejsce studiów Uniwersytet w Maastricht. Do malowniczego holenderskiego miasteczka przyciąga ich innowacyjna metoda nauczania, wielokulturowość, możliwość nauki w języku angielskim oraz orientacja na współpracę międzynarodową. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat możliwości studiowania na Uniwersytecie w Maastricht, uczelnia zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się już w lutym.

Maastricht – stolica holenderskiej prowincji Limburgia – to obecnie jeden z bardziej znanych i popularnych na świecie ośrodków akademickich i kulturalnych. Tamtejszy uniwersytet zajmuje 6. miejsce w rankingu 100 najlepszych uniwersytetów świata, których działalność nie przekracza 50 lat. Na Uniwersytecie w Maastricht wiedzę zdobywa obecnie ponad 16 tysięcy studentów reprezentujących 108 narodowości (około 50% stanowią studenci spoza Holandii). Na stałe uczy się tu również już 160 studentów z Polski. Popularność uczelni rośnie z roku na rok przede wszystkim ze względu na innowacyjne i efektywne systemy nauczania. Opracowana przez tutejszą kadrę naukową metoda „problem based learning(PBL), polegająca na aktywnym nauczaniu w oparciu o samodzielną analizę faktów oraz poszukiwanie rozwiązań poprzez dyskusję w małych grupach, jest wizytówką uczelni z Maastricht. Placówka nieustannie rozszerza ofertę programów prowadzonych w języku angielskim. Obecnie dotyczy to już większości kierunków na studiach II stopnia oraz wybranych I stopnia. Od bieżącego roku akademickiego dołączył do nich również kierunek „Psychologia” dla słuchaczy studiów licencjackich.

„Do przyjazdu do Maastricht skłonił mnie poziom nauczania porównywalny z najlepszymi uczelniami brytyjskimi oraz atrakcyjne, porównywalne do studiów wieczorowych czy zaocznych w Polsce, koszty studiowania. Słyszałem również wiele pozytywnych opinii na temat uniwersytetu wśród rówieśników. Największym zaskoczeniem był dla mnie system PBL, który wymaga bycia aktywnym podczas każdych zajęć oraz ogranicza rolę nauczyciela, zwiększając przy tym wpływ studentów na kształtowanie przebiegu dyskusji. Wspaniałe jest również międzynarodowe otoczenie, dzięki któremu można się wiele nauczyć i zawrzeć znajomości z osobami z wszystkich krajów Unii Europejskiej” – Jan z Warszawy, 19-letni student I roku European Law School.

Rankingi potwierdzają wysoki poziom nauczania

Choć Uniwersytet w Maastricht jest jedną z najmłodszych uczelni na świcie, to jej poziom jest doceniany i potwierdzany w wielu światowych rankingach uczelni wyższych. „Times Higher Education under 50”, czyli lista 100 najlepszych uniwersytetów na świecie, których działalność nie przekracza 50 lat, w tym roku plasuje holenderską uczelnię na 6. miejscu. W najnowszej edycji rankingu „Times Higher Education (THE)”, opartym na 13 wskaźnikach z obszarów: edukacja, badania, transfer wiedzy czy umiędzynarodowienie, uczelnia zajęła 101 miejsce. Uniwersytet w Maastricht zajął 121 miejsce w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata QS World University Rankings, a program „Medicine” wymieniany jest wśród 20 najlepszych w rankingu europejskich instytutów medycyny klinicznej. Niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, na podstawie oceny takich obszarów jak ekonomia, ochrona zdrowia, nauki polityczne czy psychologia, wymienia holenderską uczelnię wśród najlepszych ośrodków naukowych w Europie. W aktualnym rankingu Financial Times „Master in Management 2014” program „International Business” znalazł się na 37 miejscu.[1]
Nauka w parze z zatrudnieniem

Dzięki wysokim standardom, nowoczesnym metodom nauczania oraz doradztwu zawodowemu, Uniwersytet w Maastricht wyróżnia również wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów. Do dyspozycji studentów na co dzień jest zespół specjalistów (coachów), których zadaniem jest udzielenie wsparcia w efektywnym wykorzystywaniu zdobywanej wiedzy. Według raportu uniwersyteckiego “Centrum Badań Edukacji i Rynku Pracy” (ROA) osoby z dyplomem tej uczelni bardzo dobrze radzą sobie na międzynarodowym rynku pracy i są doceniane przez międzynarodowe korporacje oraz instytucje naukowe, kulturalne i społeczne. Według danych z 2013 roku aż 95% absolwentów Uniwersytetu otrzymało pełnopłatne oferty pracy, a w 79% przypadków wymagane wykształcenie związane było z wybranym kierunkiem studiów[2].

– Holandia stała się poważnym konkurentem dla szkół angielski oraz branych przeze mnie pod uwagę, z racji państwowego dofinansowania do czesnego, szkół szkockich. Po obliczeniu kosztów życia okazało się, że taniej jest studiować w Holandii – dodaje pochodzący ze Szczecina Stefan Kromolicki – student pierwszego roku licencjatu „Europejskiej Szkoły Prawa”.

Konkurencyjne stawki

Wysokość czesnego dla studentów międzynarodowych ustalana jest corocznie. W roku akademickim 2015/2016 czesne wynosi 1,951€ za rok tj. ok 8200 PLN oraz 1,331€ – czyli ok 5600 PLN dla studentów zaocznych, studentów programu licencjackiego i magisterskiego krajów UE poniżej 30 roku życia. Zdaniem wielu osób są to stawki konkurencyjne w stosunku do oferty innych europejskich uczelni.

O przyjęcie na Uniwersytet w Maastricht mogą starać się wszyscy chętni, którzy posiadają świadectwo dojrzałości oraz przedstawią zaświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego (TOEFL, IELTS, CPE lub CAE). Terminy składania podań o przyjęcie są różne w zależności od stopnia i kierunku studiów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.maastrichtuniversity.nl/bachelors oraz www.maastrichtuniversity.nl/masters.


Poznaj Maastricht osobiście!

Wszystkie osoby planujące za granicą będą miały możliwość spotkać się i porozmawiać
z przedstawicielami Uniwersytetu w Maastricht. 7 lutego 2015 r. uczelnia otwiera swoje drzwi dla osób zainteresowanych programem studiów licencjackich. Podczas „Bachelor’s Open Day” przyszli studenci będą mogli zapoznać się z pełną ofertą i zwiedzić Maastricht z przewodnikiem. Więcej informacji na temat rejestracji na Dni Otwarte można znaleźć na stronie www.maastrichtuniversity.nl/bachelorsopenday. Natomiast wszystkich studentów zainteresowanych szczegółową ofertą studiów II stopnia Uniwersytet zaprasza na „Master’s Open Day”, które odbędą się w Maastricht 7 marca 2015 r.

Źródła:

[1] http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2014

[2] Maastricht University graduate surveys 2013 http://www.roa-maastricht.nl/cms/wp-content/uploads/2014/06/ROA_F_2013_4.pdf

 

Kontakt dla studentów: Student Information Desk, (+31) 43 388 5388 (w języku angielskim),

info-poland@maastrichtuniversity.nl (w języku polskim); Maastricht University na Facebooku