Każdy kierowca zawodowy zobligowany jest do tego, aby cyklicznie brać udział w okresowym szkoleniu, które odbywa się co pięć lat. Celem tego jest odświeżenie wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) w zakresie transportu drogowego osób/rzeczy. Jest to zatem szkolenie umożliwiające przedłużenie uprawnień do wykonywania zawodu na stanowisku kierowcy. Kwestią priorytetową podczas takich szkoleń okresowych jest bezpieczeństwo na drodze i stanowisku pracy oraz komfort kierowcy.

Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego na przewóz rzeczy lub osób – co warto wiedzieć?

Kierowcy zawodowi muszą przechodzić przez okresowe szkolenie na przewóz rzeczy lub osób, jeśli chcą przedłużyć ważność zdobytych już wcześniej uprawnień. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest bowiem ważne tylko przez okres pięciu lat. Takie szkolenia są obowiązkowe także dla kierowców zawodowych, którzy uzyskali prawo jazdy przed 10 września 2009 (kat. C1/C) i przed 10 września 2008 dla kat. D1/D. Samo szkolenie trwa 35h. Są to zajęcia teoretyczne, które obejmują 21h zajęć z części podstawowej. Natomiast tematyka pozostałych 14h zajęć uzależniona jest od zakresu obowiązków danego kierowcy.

Jak zatem wyglądają w praktyce szkolenia okresowe kierowców?

Są one prowadzone w formie wykładów. Obecnie istnieje także możliwość zdalnego uczestnictwa w kursie. Osoby zapracowane mogą bowiem skorzystać z formy e-learningowej, czyli uczestniczyć szkoleniu za pośrednictwem Internetu. Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera pięć modułów po siedem godzin. Trzy z nich są obowiązkowe, a dwa stanowią uzupełnienie. Uczestnik szkolenia uzyskuje informacje na temat racjonalnej jeździe z uwzględnianiem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, bezpieczeństwa oraz obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Uczestnictwo w okresowym szkoleniu kierowców nie wiąże się z koniecznością podchodzenia do jakiegokolwiek testu, gdyż nie są przeprowadzane żadne egzaminy państwo. Uczestnik szkolenia otrzymuje jedynie świadectwo kwalifikacji zawodowej. Warto też od razu zaznaczyć, że możliwe jest ukończenie szkolenia okresowego wyłącznie w zakresie jednego modułu szkoleniowego.