Agencja Kreatywna BE7 wraz z Urzędem miasta Malborka podsumowuje   Kampanię „Malbork na Plus”. Praca urzędników wzbogacona o zaangażowanie mieszkańców zaowocowała pokaźnym dofinansowaniem na kolejne działania w służbie rewitalizacji zaniedbanych części miasta. Pomysły obywateli miasta mają szansę na wcielenie w życie!

W prowadzony od marca do sierpnia projekt zaangażowało się ponad pół tysiąca osób, które podczas konsultacji, zebrań i spotkań z urzędnikami dzieliły się swoimi pomysłami na renowację otaczającej przestrzeni oraz poprawę życia społeczności. Wszystkie głosy zostały wzięte pod uwagę przy kreacji zbiorczego dokumentu programu rewitalizacji miasta Malborka na lata 2015-2023.

„Ukształtowany obecnie trend customizacji  produktu, jego indywidualizacji i dostosowania do realnych potrzeb to tendencja, którą chcielibyśmy widzieć w lokalnej polityce. Malbork zrobił pierwszy krok aby oddać głos mieszkańcom- postanowiliśmy więc wesprzeć tą inicjatywę.”- mówi Adam Diakowski z Agencji kreatywnej BE7

Akcja została doceniona w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Miasto zajęło pierwsze miejsce otrzymawszy najwyższą liczbę punktów w województwie oraz dofinansowanie w wysokości ponad 200 tys. zł. W ramach wsparcia przewidziane zostały kolejne działania na rzecz partycypacji społecznej w mieście.

Na sukces kampanii składa się ogromna praca zarówno po stronie Urzędu miasta jak i Agencji BE7, która wspierała projekt od strony graficznej i koncepcyjnej całkowicie nieodpłatnie.

Przed urzędnikami drugi etap działań, ale już teraz mogą otwarcie mówić o powodzeniu akcji- „Zaangażowaliśmy społeczność, wznieciliśmy dialog, zaangażowaliśmy mieszkańców w działanie. To bardzo ważne w naszej pracy, aby być jak najbliżej ludzi, znać ich problemy i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Najlepsza w tej kampanii była likwidacja bariery komunikacji czysto petycyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, na które ogromny wpływ miała praca BE7. Hasło i kreacja autorstwa Agencji zostały bardzo dobrze przyjęte, o czym dowiadywaliśmy się podczas konsultacji” – mówi Ewelina Tałałaj, konserwator zabytków w Urzędzie miasta Malborka

Tak sprawna współpraca z mieszkańcami przy kampanii daje nadzieję, na dalsze projekty budujące relacje pomiędzy obywatelami miasta a Urzędem.