Pracujesz w nocy z soboty na niedzielę, gdy zmienia się czas z letniego na zimowy? Przysługuje ci dodatkowe wynagrodzenie lub wolne za pracę dłuższą o godzinę.
Zmiana czasu nastąpi w najbliższą niedzielę. Przesunięcie wskazówek zegara z godziny 3. na 2. spowoduje, że pracownicy spędzą tej nocy w pracy godzinę dłużej niż obowiązująca norma czasu pracy. Za ten dodatkowy czas pracy przysługuje im oczywiście dodatkowy czas wolny udzielony w danym okresie rozliczeniowym, a jeśli to nie jest możliwe, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach wraz z dodatkiem.

 

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności wyniesie 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia. 100 proc. dodatku do wynagrodzenia przysługuje, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta, ale tylko te, które nie są dla pracownikami dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości proc. Należy pamiętać także o wypłacie dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2015 r. dodatek ten wynosi 1,99 zł za każdą godzinę – wyjaśnia Barbara Nieszporek z Działu Rachunkowości Grupy Gumułka.

 

To właśnie świadczenia dla pracowników powodują, że zmiana czasu z letniego na zimowy ma na gospodarkę wpływ neutralny, a nawet negatywny – uważa Roman Nowak, starszy analityk w Grupie Gumułka. – To, czy wydłużenie czasu pracy pokryje zwiększone koszty osobowe, będzie zależało głównie od poziomu marży uzyskiwanej na sprzedaży wytworzonych produktów. W przypadku podmiotów działających na niskich marżach, w których koszty wynagrodzeń stanowią znaczącą część kosztów wytworzenia, końcowy rezultat tej operacji może być nawet ujemny – uważa analityk.

 

Zdaniem eksperta Grupy Gumułka, w branżach takich jak transport, ochrona mienia, służba zdrowia czy w sektorze publicznym przesuniecie czasu na zimowy będzie miało wyłącznie wpływ na zwiększenie kosztów. Na przykład w transporcie kolejowym pociągi, które są na trasie od godziny 2.00 muszą wydłużyć postój o co najmniej godzinę na najbliższej stacji. Podobnie w przypadku szpitali, gdzie wydłużenie czasu pracy personelu nie będzie wiązało się z dodatkowymi wpływami z tytułu świadczenia usług medycznych.

 

Na pozytywne efekty wydłużenia czasu pracy o godzinę mogą co najwyżej liczyć przedsiębiorstwa, w których produkcja ze względów technologicznych odbywa się w sposób ciągły, także w godzinach nocnych. Zyski z dodatkowej godziny korzystania z energii elektrycznej mogą odczuć również przedsiębiorstwa energetyczne. Jednak korzyści ekonomiczne nie będą istotne – w nocy znacząco spada zapotrzebowanie na energię elektryczną tak ze strony przemysłu, jak i gospodarstw domowych.

 

– Analizowana godzina stanowi jedynie 0,5 proc. normatywnego czasu pracy w październiku, z punktu widzenia całej gospodarki zmiana czasu nie ma więc większego znaczenia – podkreśla Roman Nowak.

 

W noc zmiany czasu z pewnymi problemami muszą się natomiast liczyć podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych. Marcin Kolmas, doradca podatkowy w Grupie Gumułka, przypomina że przestawienia czasu w urządzeniach można dokonywać tylko bezpośrednio po raporcie dobowym i przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży. – Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż po północy, a przed zmianą czasu, jest to pewien problem. Tym bardziej, że w niektórych urządzeniach zmiany może dokonać jedynie serwis. Praktyka bywa więc taka, że część przedsiębiorców bagatelizuje obowiązek przestawienia godziny w urządzeniu – mówi ekspert w Grupie Gumułka.

 

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl