Składając pozew o rozwód należy pamiętać, że nie jest to jedyny dokument, który należy przedłożyć, aby zakończyć małżeństwo. Warto przygotować się wcześniej, aby nie przeciągać bez potrzeby postępowania sądowego, ponieważ jest to z pewnością sytuacja niekomfortowa dla każdej ze stron. Jakie dokumenty należy przygotować, aby szybko i sprawnie uzyskać rozwód?

Pozew o rozwód

Strona małżeństwa, która chce zakończyć związek musi przede wszystkim złożyć do sądu pozew o rozwód. Powinien on mieć wypunktowane powody, dla których małżeństwo ma się rozpaść, z orzeczeniem o winie bądź bez winy. Ważne jest, aby w tym dokumencie zawrzeć również adres małżonka, inaczej nie zostanie on przyjęty przez sąd.

Akty stanu cywilnego

Powinien to być aktualny i skrócony akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka, jeśli para je posiada. Nie są one do zastąpienia i stanowią wyłączny dowód na to, że zawarty został związek małżeński oraz urodził się potomek. Po dokumenty te należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zostaną one wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz uregulowaniu opłaty skarbowej. Warto pamiętać o tym, że akt urodzenia dziecka uzyskamy w tej jednostce USC, w której zostało ono zarejestrowane po narodzinach natomiast akt małżeństwa tam, gdzie zawarty został związek. Dokumenty te muszą być złożone w sądzie w wydaniu oryginalnym albo przynajmniej być poświadczone podpisem przez notariusza, radcę prawnego albo prawnika.

Porozumienie dotyczące opieki nad dzieckiem

Powinno ono dowodzić temu, że rodzice dogadali się i mają wspólną wizję dotyczącą rozwoju, edukacji, leczenia czy też spędzania wakacji przez potomka. Jest ono ważne, aby ustalić wspólną opiekę nad nim. W innym przypadku sąd może nie pozostawić rodzicom pełnej swobody dotyczącej wychowania dziecka i sam ustalić pewne warunki. Również zaświadczenie o dochodach powinno zostać przedstawione przy rozwodzie, przyda się ono chociażby przy ustaleniu wysokości alimentów. Jeżeli któryś z małżonków jest bezrobotny powinien zdobyć przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy, które ten fakt potwierdza.

Inne dokumenty

To jest zależne od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy udowodnić winę małżonka to powinniśmy dostarczyć dodatkowo wszelkie dokumenty, które mogą to potwierdzić. Wliczają się w to zdjęcia, rozmowy, ale również zeznania świadków.

Rozwód to zazwyczaj bardzo nieprzyjemne doznanie. Warto zatem załatwić tę sprawę jak najszybciej, aby nie męczyć żadnej ze stron rozpadającego się małżeństwa. W tym celu należy odpowiednio wcześniej przygotować potrzebne do tego dokumenty.

Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi.