Gdy dowiadujemy się o śmierci członka rodziny, w pierwszej chwili przelewa się przez nas smutek i żal, nie potrafimy opanować emocji. Dopiero po pewnym czasie dociera do nas, że musimy zająć się pogrzebem. Czy zakład pogrzebowy pomoże nam także, gdy nasz bliski zmarł zagranicą? W jaki sposób możemy zorganizować transport zwłok z Anglii?

Wymagane dokumenty w Polsce

Formalnościami związanymi z procedurą transportu możemy zająć się osobiście bądź upoważnić do tego zakład pogrzebowy. Wymaga to podpisania oświadczenia – mogą tego dokonać członkowie najbliższej rodziny. Pierwszym dokumentem jaki będzie potrzebny jest akt zgonu, który musi zostać przetłumaczony z języka angielskiego na polski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, inaczej nie będzie ważne. Akt zgonu będzie nam potrzebny do wniosku o zgodę na transport ciała zmarłego do kraju. Składamy go u prezydenta miasta lub starosty. Musi zawierać dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego) oraz dane osoby zmarłej (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatni adres zamieszkania). Uzupełniamy także informację na temat planowanego środka transportu. Prezydent bądź starosta jest zobowiązany do wystawienia decyzji w ciągu trzech dni.

Wymagane dokumenty w Anglii

Z pozwoleniem na transport zwłok musimy zwrócić się do konsula, który ma placówkę na terenie Anglii. Jemu również jesteśmy zobowiązani przedstawić odpis aktu zgonu. Dodatkowo, konieczne jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza że śmierć nie nastąpiła wskutek choroby zakaźnej. W przypadku gdy śmierć nastąpiła w wyniku zabójstwa, samobójstwa lub wypadku, niezbędne będzie zezwolenie sądu lub policji. Wówczas możemy otrzymać pozwolenie na wywiezienie zwłok z Anglii do Polski, co wiąże się z kosztem około 40 GBP.

Transport od strony technicznej

Używane są hermetyczne metalowe trumny, umieszczane następnie w drewnianych „skrzyniach” – mówi specjalista z firmy Witwicka Zakład Usług Pogrzebowych z Wrocławia. Trumny muszą posiadać zaświadczenie, że zostały szczelnie zamknięte, a ich dno posiada specjalną substancję chłonną – tylko wówczas konsulat będzie mógł wydać pozwolenie na wywóz. Samochód, którym będzie transportowana trumna musi być wyraźnie i trwale oznakowany (informacja o jego przeznaczeniu). Jeżeli zależy nam na transporcie lotniczym, musimy uzyskać zgodę przedstawiciela danej linii, który może zażądać od nas przedstawienia pozwolenia na wywóz ciała i aktu zgonu. W większości przypadków linie lotnicze wymagają, by osoba zlecająca przewóz zwłok odbyła podróż tym samym samolotem. Należy jednak dodać, że transportowe firmy lotnicze mogą odmówić wydania zgody na przewóz trumny.

fotolia_45307321_subscription_monthly_m