Nikt z nas raczej nie zastanawia się na co dzień nad tym, co powinien zawrzeć w testamencie, a tym bardziej nad  tym, jaka powinna być forma wspomnianego dokumentu. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to nasza ostatnia wola, bez której nasze dziedzictwo nie będzie mogło trafić do rąk odpowiednich osób. Dlatego też powinniśmy upewnić się, że nasz testament napisany jest w odpowiedni sposób. Sporządzenie takiego dokumentu jest naprawdę proste, wystarczy bowiem karta papieru i długopis – ważne tylko, by zachować odpowiednią treść formalną. Jak więc sporządzić rzeczowy testament?

Forma i zawartość testamentu – jak powinny wyglądać?

Najczęściej sporządzaną formą testamentu wydaje się być testament holograficzny, czyli taki, który sporządzamy własnoręcznie. W celu spisania takowego dokumentu nie będziemy musieli udawać się do notariusza.

Pierwszą zasadą jest ta, że testament należy sporządzić w całości własnoręcznie, chodzi o to, że nie może to być np. podpisany wydruk z komputera czy maszyny do pisania. Niedopuszczalne jest także, by został sporządzony przez dziecko czy współmałżonka. Sporządzanie go własnoręcznie pozwala na potwierdzenie jego oryginalności u biegłego kaligrafa w trakcie postępowania w sądzie.

Kolejnym ważnym elementem każdego testamentu są oczywiście dane – dokument powinien zostać podpisany, najlepiej pełnym imieniem i nazwiskiem. Pozwoli to już na samym początku ustalić kto dokładnie sporządził testament, a co ważniejsze do kogo mają trafić zapisane w nim dobra. Pamiętajcie, że wskazując spadkobierców powinniśmy podać nie tylko ich imię i nazwisko, ale także datę i miejsce urodzenia lub numer pesel – testament musi bowiem jednoznaczne wskazywać, kto go sporządził i kto ma otrzymać spadek.

Informacje na tematy prawne znajdziesz tutaj.

Nie bez znaczenia pozostają także daty, ważne by były dokładne i zawierały pełny dzień miesiąc i rok. Najważniejsze jest tu ustalenie dokładnego czasu, w którym powstał testament. Jest to niezbędne głównie dlatego, że ostatnią wolę możemy zmieniać nieograniczoną ilość razy, dlatego konieczne będzie ustalenie tego, która z nich jest „najświeższa”. Trzeba też mieć świadomość, że w przyszłości możemy zostać ubezwłasnowolnieni, więc data będzie dowodem na to, że testament sporządziliśmy świadomie.

Dobrze będzie także uwzględnić miejsce, w którym spisaliśmy ostatnią wolę, zwłaszcza gdy mieszkamy za granicą, w innych krajach  często obowiązują różne normy dotyczące formy czy treści testamentu, dlatego zaznaczając miejsce, w którym sporządziliśmy testament wskazujemy również, prawo, któremu będzie on podlegał.