Imprezy masowe, takie jak duże koncerty czy mecze piłkarskiego to nie tylko wielkie emocje dla fanów konkretnego muzyka czy klubu sportowego. To także ogromne ryzyko i odpowiedzialność dla osób zajmujących się ich organizacją. Im więcej ludzi w jednym miejscu, tym większe ryzyko, że ktoś ze zgromadzonych przez własną głupotę lub nieodpowiedzialne zachowanie stworzy zagrożenie dla zgromadzonych. To na organizatorach konkretnej imprezy, leży obowiązek zapewniania bezpieczeństwa jej uczestnikom, a wszystkie niezbędne regulacje zawarte są w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ustawa definiuje także imprezy masowe podwyższonego ryzyka. W Polsce są to najczęściej mecze piłkarskie drużyn, których kibice są ze sobą skłóceni.

Obowiązki organizatorów

Pierwszym krokiem, który musi podjąć organizator każdej tego typu imprezy jest spisanie regulaminu takiego wydarzenia. Określać on powinien zarówno zasady wstępu, jak i zachowania w danym miejscu. Regulamin może różnić się w zależności od charakteru danej imprezy. Przykładowo w strefach kibica, zorganizowanych podczas Euro 2012 wprowadzono zakaz wnoszenia scyzoryków, napoi alkoholowych oraz takich o objętości większej niż 0,5 litra. Na teren stref kibica nie można było wnosić też lustrzanek cyfrowych czy parasoli. Natomiast dzieci poniżej 13 roku życia, w widowisku mogły uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej i tylko w wyznaczonych strefach.

Jeżeli regulamin jest już jasno ustalony, pora na wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Mogą to być zarówno pracownicy służb ochroniarskich jak i służba informacyjna takiego wydarzenia – np. spiker w przypadku meczy piłkarskich.

W przypadku standardowych imprez masowych, na 300 uczestników powinno przypadać 10 ochroniarzy, dodatkowo co najmniej jeden na każde kolejne 100 osób. Jeżeli do czynienia mamy z imprezą podwyższonego ryzyka, musi to być 15 ochroniarzy na 200 uczestników i co najmniej dwóch na każde następne 100 osób.

Bez regulacji nie pozostaje też teren takiego wydarzenia. Przepisy mówią, że na metr kwadratowy przestrzeni nie może przypadać więcej niż dwie osoby. Dodatkowo określa się minimalną liczbę miejsc potrzebnych do przeprowadzenia imprezy masowej. Na stadionach jest to min. 1000 miejsc, natomiast na halach lub w innych budynkach od 300 do 500 miejsc.

Dodatkowo obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie dojazdu strażakom, policji i służbą medyczny. Jednak w praktyce wszystkie te kwestie uzgadniane są z miejskimi urzędnikami.

Organizujesz imprezę masową? Zrób to bezpiecznie i profesjonalnie z http://fmpro.pl.