Aby nauczyć się grać na gitarze, nie wystarczy znać podstawowych chwytów. Istotne jest jeszcze granie w odpowiedniej gamie oraz poznanie zapisów nut na gitarę, dzięki którym można odtwarzać bardziej i mniej znane melodie. Umiejętność ta jest o tyle istotna, że przy znajomości chwytów musimy umieć złożyć je w całość – często polegając tylko na raz obejrzanym zapisie nutowym. Z tego powodu warto rozpocząć swoje spotkanie z gitara od nauki czytania nut.

Oczywiście, mówienie o nutach na gitarę jest nieco mylące – podczas gdy na gitarze nie dostaniemy klasycznego zapisu nutowego, takiego jak np. do gry na fortepianie. Chodzi raczej o układ chwytów, które gra się w określonej kolejności. Jako że zapis chwytów gitarowych zwykle biegnie łącznie z tekstem, to nuty na gitarę są zapisywane jednocześnie z linijkami bardziej znanych piosenek. Dostosowanie melodii do słów pozwala na zyskanie bardzo dobrego efektu nawet u kogoś, kto gra daną piosenkę po raz pierwszy.

Zazwyczaj bardziej umuzykalnione osoby są w stanie nauczyć się oznaczeń danych chwytów bez większej pomocy z zewnątrz. Na pierwszy kontakt z gitarą warto jednak zapewnić sobie wsparcie specjalisty, który nie tylko pokaże, jak czytać nuty na gitarę, ale również wesprze w próbach nastrojenia gitary oraz powie, jak ją konserwować i co powinno zwracać naszą uwagę oraz budzić niepokój. Każdy, kto trochę gra, wie, jak istotne jest dbanie o gitarę – nie tylko o struny i pudło, ale również o gryf.

Kiedy nuty na gitarę, czyli zapis chwytów, mamy już w małym paluszku, zyskujemy ogromne możliwości, jeśli chodzi o dalszą grę. Zazwyczaj w takiej sytuacji możemy bez trudu odczytać większość zapisów, które widzimy po raz pierwszy, wraz z podpowiedziami dotyczącymi tonacji. To daje możliwość grania rozmaitych melodii już po krótkim spojrzeniu na nuty, co przydaje się np. na wycieczkach czy wyjazdach integracyjnych. Z pewnością pozwoli to na zjednoczenie obcych sobie ludzi oraz zapewnienie świetnej zabawy przy znanej większości osób muzyce.