Wielkie piłkarskie emocje już za 3 dni. W gorączce typowania wyników EURO 2016 nie zapomnijmy o obowiązku zapłacenia podatku od niektórych rodzajów wygranych, nawet tych organizowanych w zakładach pracy czy pubach. Nie zawsze jednak płacenie podatku od takich wygranych będzie konieczne.

Pamiętajmy przede wszystkim, że nie każde wydarzenie nazwane przez organizatora konkursem będzie traktowane jako „konkurs” dla celów ustawy o PIT i tym samym wiązać się z obowiązkami podatkowymi. Jarosław Ferdyn, menadżer działu doradztwa Grupy Gumułka, zwraca uwagę, że pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT. – Przyjmuje się, że by zabawę uznać za konkurs, konieczny jest elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami, tzn. o zwycięstwie nie może decydować tu np. losowanie. Konkurs powinien mieć też regulamin,  w którym sprecyzowane zostaną kryteria wyłonienia zwycięzcy i przyznawania nagród  – wylicza ekspert Grupy Gumułka.

Zorganizowana wśród znajomych zabawa w typowanie wyników meczów będzie więc konkursem w rozumieniu podatkowym, o ile jej zasady będą określone w regulaminie. Ogólna zasada podatkowa stanowi, że wygrane w tego typu konkursach są opodatkowane 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia z podatku dla niektórych kategorii wygranych. – Przede wszystkim nie zapłacimy podatku, jeśli nasza wygrana w konkursie nie będzie przekraczać 760 zł. Warunkiem jest jednak, by był to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, sportu czy dziennikarstwa – wyjaśnia ekspert Grupy Gumułka.

Zwolnione z podatku będą też wygrane w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez media, jeśli wygrana w nich nie przekracza 760 zł. W sytuacji, gdy wartość wygranej przekracza kwotę 760 zł, opodatkowaniu podlegać będzie całość wygranej, a nie jedynie nadwyżka ponad 760 zł.

Bardzo często konkursy na typowanie wyników organizowane są przez firmy i są skierowane jedynie do swoich pracowników. W takim przypadku wygrane przyznane pracownikom zaliczyć należy co do zasady do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. – W efekcie nagroda przyznana pracownikowi będzie opodatkowana, tak jak jego wynagrodzenie, a więc według tzw. skali podatkowej ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. obowiązkiem odprowadzenia zaliczki przez zakład pracy czy uwzględnienia tej kwoty w rocznym rozliczeniu – informuje Przemysław Gach, doradca podatkowy w Grupie Gumułka.

Jeszcze innym rodzajem konkursu jest konkurs zorganizowany przez przedsiębiorcę, a skierowany np. do swoich klientów. Jak wspomnieliśmy wyżej, wygrana w takim konkursie będzie opodatkowana 10% podatkiem zryczałtowanym, jeśli nie znajdą tu zastosowania zwolnienia przewidziane w ustawie o PIT. Organizator konkursu jako płatnik zobowiązany będzie natomiast do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. – Jeżeli wygrana jest rzeczowa, a nie pieniężna, zwycięzca zabawy jest obowiązany wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody.  Aby „zwolnić” zwycięzcę konkursu z obowiązku wpłacenia kwoty podatku przez otrzymaniem nagrody, w praktyce organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców także nagrodę pieniężną w takiej kwocie, aby niejako ”konsumowała” ona kwotę podatku – mówi Przemysław Gach z Grupy Gumułka.