Podczas gdy w Polsce dopiero zastanawiamy się nad tym, czym jest Przemysł , jakie i komu może dać korzyści, DIN (niemiecki odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacji) publikuje już drugą wersję mapy…
Czytaj więcej >>