Wrocławski oddział czołowego światowego dostawcy rozwiązań technologicznych dla sieci komórkowych Nokia Solutions and Networks (NSN) rozpoczyna współpracę z kolejną uczelnią wyższą – Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Długofalowa umowa, podpisana 4 lutego, przewiduje m. in. prowadzenie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń oraz organizację praktyk dla studentów Uniwersytetu.

 

NSN

– Racja bytu każdej innowacyjnej firmy opiera się na nauce. Tylko dzięki niej mogą powstawać nowe rozwiązania, które w konsekwencji ułatwiają życie nie tylko przeciętnemu obywatelowi, ale przede wszystkim usprawniają funkcjonowanie biznesu – a proszę zauważyć, że jego podstawą jest szybki i niezawodny przepływ informacji.  Nokia Solutions and Networks rozumie to doskonale i właśnie dlatego, tak bardzo zależy nam na zaangażowaniu kadry naukowej oraz najlepszych studentów w nasze przedsięwzięcia – podkreśla Bartosz Ciepluch, dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii NSN we Wrocławiu.

Umowa pomiędzy NSN i UP opiera się na solidnym fundamencie, jakim jest wzajemna wymiana doświadczeń. Działanie takie przynosi zaangażowanym w nie stronom obopólną korzyść: uczelnia może liczyć na stały napływ aktualnych informacji o najnowszych trendach i technologiach powstających w branży telekomunikacyjno-informatycznej, a firma na pomoc wyspecjalizowanej kadry naukowej.

 

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedyna w makroregionie Polski południowo-zachodniej uczelnia oferująca kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych. Zależy nam, by jej mury opuszczali najwyższej klasy specjaliści – powiedziała prof. Alina Wieliczko, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. współpracy z zagranicą i regionem.

Podjęta współpraca obejmuje takie aspekty, jak rozwijanie istniejących już projektów teleinformatycznych oraz praca nad powstawaniem zupełnie nowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla studentów bioinformatyki. Kluczowym zagadnieniem jest organizacja przez NSN praktyk dla studentów i umożliwienie im dostępu do zaawansowanych technologicznie laboratoriów projektowo-badawczych oraz poznanie specyfiki pracy firmy od wewnątrz.

Umowa przewiduje także możliwość płynnej zmiany statusu praktykanta, który – dzięki wcześniejszemu przygotowaniu do pracy – z chwilą ukończenia studiów, może zostać zatrudniony przez NSN na etat. Rozwiązanie to eliminuje okres poszukiwania pracy przez absolwenta. Na mocy podpisanego dokumentu firma przedstawiać będzie także aktualne oferty na branżowych targach pracy.

Ponadto NSN będzie wspierać studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w przygotowaniu prac dyplomowych. Jednocześnie – o ile tylko uczelnia zgłosi takie zapotrzebowanie – NSN zaangażuje swoich specjalistów w celu organizacji wykładów i ćwiczeń dla studentów. Nie bez znaczenia pozostają również projekty unijne czy krajowe, o których obie strony podpisanej umowy – NSN oraz UP – będą się wzajemnie informować.

Umowa o współpracy pomiędzy Nokia Solutions and Networks została podpisana w Sali Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej sygnatariusze to prof. Alina Wieliczko oraz prof. Andrzej Zachwieja z ramienia UP oraz Bartosz Ciepluch ze strony NSN.

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy dołączył więc do elitarnego grona placówek naukowych, które będą mieć realny wpływ na przyszłość światowej telekomunikacji i kompleksowo przygotowują swoich studentów do wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy.

———–

Informacje o Nokia Solutions and Networks

 

Nokia Solutions and Networks (wcześniej: Nokia Siemens Networks) to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w sieciach komórkowych. Firma działa w czołówce każdej generacji technologii mobilnych, od pierwszego połączenia w sieci GSM, po pierwsze połączenie w sieci LTE. Eksperci na całym świecie tworzą nowe rozwiązania, których poszukują operatorzy dla swoich sieci. NSN dostarcza najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, wiedzę umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.

Główna siedziba mieści się w Espoo w Finlandii. NSN działa w ponad 100 krajach. W 2012 roku przychody netto firmy wyniosły 13,8 mld euro.

Więcej informacji: http://www.nsn.com/