Christos Georgousis, Dyrektor ds. Rozliczeń i Bezpieczeństwa w Tripsta, odpowiedzialny za stworzony na potrzeby Tripsta program przeciwdziałania przestępstwom w sieci, dołączył do Europejskiej Rady Doradczej (EAB) przy europejskim stowarzyszeniu non-profit Merchant Risk Council (MRC).

MRC, czyli Merchant Risk Council to najważniejsze globalne forum poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w e-commerce i płatnościom elektronicznym skupiające specjalistów z branży. Christos Georgousis, na co dzień związany pracą w Tripsta, został nominowany na stanowisko członka Europejskiej Rady Doradczej (EAB) przy MRC. Georgousis, dzięki bogatemu doświadczeniu i specjalizacji w bardzo wąskiej dziedzinie, nie tylko zasili szeregi europejskiej organizacji, gdzie będzie odpowiedzialny za działania mające na celu przeciwdziałanie internetowym wyłudzeniom i oszustwom finansowym ale również przypieczętuje sukces Tripsta związanego, z aktywnym działaniem programu przeciwdziałania przestępstwom i internetowym nadużyciom stworzonego na potrzeby Tripsta.

–  Tripsta jest dumna, że posiada tak wybitnych pracowników, którzy poprzez swoje wieloletnie doświadczenie są w stanie wnieść swój know-how do świata e-commerce, a co więcej udoskonalić jego funkcjonowanie – informuje Philipp Brinkmann CEO Tripsta. – W oparciu o dotychczasowe sukcesy naszego pracownika związane z przeciwdziałaniem wyłudzeniom na gruncie działalności w Tripsta, wnioskuje ze wniesie on bardzo dużo do Rady Doradczej MRC – dodaje CEO Tripsta.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z obecności Christosa Georgousisa w Radzie EAB przy MRC. Jego doświadczenie oraz posiadane umiejętności sprawiają, że jest on cennym nabytkiem dla organizacji, której celem jest promocja właściwych zachowań w branży –  dodaje Nicolas Vedrenne, Dyrektor zarządzający MRC na Europę.

Program przeciwdziałania przestępstwom i internetowym nadużyciom przy Tripsta

Kluczowe znaczenie dla sukcesu Tripsta ma nie tylko ekspansja firmy na nowych rynkach (zwłaszcza w ciągu ostatnich 18 miesięcy), ale także ciągły rozwój strategii związanej z zapobieganiem przestępstwom finansowym. Od roku 2012 firma skoncentrowała się na rozwoju specjalistycznego programu zapobiegania przestępstwom i nadużyciom finansowym, który jest na bieżąco udoskonalany. O sukcesie programu świadczy fakt, że dwa lata temu współczynnik nielegalnie przeprowadzonych na Tripsta transakcji firmy wynosił średnio 0,33%, w ubiegłym roku wartość ta spadła do 0,1%, natomiast obecnie wartość ta jest jeszcze niższa. Ponadto współczynnik odrzuceń zamówień realizowanych przez Tripsta w ciągu ostatnich dwóch lat spadł poniżej 1%. Znacząco obniżył się również  tzw: „manual review rate”, który spadł z 25% do 10% – wszystkie te wskaźniki są obecnie znacznie poniżej średniej wyznaczonej przez porównanie podmiotów działających w branży.

  • Zakończenie –

Tripsta jest biurem podróży on-line umożliwiającym rezerwację biletów lotniczych do miejsc na całym świecie z uwzględnieniem oferty zarówno tradycyjnych jak i tanich linii lotniczych. Dzięki nowoczesnej technologii i niskim kosztom funkcjonowania internetowego biura turystycznego, firma oferuje produkty w bardzo konkurencyjnych cenach. Poprzez stronę internetową www.tripsta.pl istnieje możliwość dokonania rezerwacji bez ograniczeń czasowych, gdyż dostęp do informacji użytkownik ma przez 24 godziny.

Firma swoją działalność rozpoczęła na rynku greckim w 2005 roku, jako Travelplanet24. Na początku 2010 roku założyciele: CEO & Co-founder, Philipp Brinkmann, & Co-Founder Kristof Keim zadecydowali o wejściu na inne rynki europejskie. Obecnie Tripsta znajduje się w 35 krajach, a swoją aktywność opiera głównie na innowacji i nowych technologiach. W Polsce obecna jest od roku 2010.

Więcej informacji na temat organizacji Merchant Risk Council (MRC) można znaleźć tutaj.