7709236_xxl

Badania pokazują, że mobilne aplikacje zdrowotne są używane coraz chętniej przez użytkowników smartfonów, jednakże spośród wszystkich użytych kiedykolwiek aplikacji 26% z nich było użytych tylko raz, a z kolejnych 74% użytkownicy przestali korzystać po 10 razach. Consumer Health Information Corporation przeprowadziło badania ankietowe, z których wynika, że 79,9% konsumentów jest zainteresowanych używaniem aplikacji medycznej, do której po zalogowaniu mogą wprowadzić swoje dane dotyczące zdrowia otrzymując personalny feedback. Badania pokazują, że aby aplikacje zdrowotne były skutecznym narzędziem stosowanym przez pacjentów muszą być praktyczne, łatwe w obsłudze, a także muszą przestrzegać ustalonych wytycznych opartych na dowodach naukowych. Przeprowadzone badanie pokazuje również, że 26% użytkowników smartfonów zachowuje lojalność wobec niektórych aplikacji wykorzystując je wielokrotnie.

Co odróżnia regularnie użytkowane aplikacje mobilne od pozostałych?
Dwa najczęstsze powody dla których użytkownicy przestają korzystać z aplikacji mobilnych to dostępność lepszej aplikacji i trudność w obsłudze. Wśród pozostałych powodów został wymieniony między innymi: brak angażowania użytkownika w proces działania aplikacji oraz niedokładność aplikacji.
Łatwość nawigacji była oceniona najwyżej jako powód dla którego użytkownicy decydują się kontynuować użytkowanie aplikacji mobilnej. Największa liczba użytkowników odpowiedziała, że jest zainteresowana używaniem aplikacji w celu zdobycia informacji (91,1%). Zainteresowanych kontrolowaniem choroby i leczenia oraz śledzeniem informacji na temat zdrowia było odpowiednio 58.4% i 48.5% użytkowników.

Aplikacje nakierowane na indywidualne potrzeby użytkowników odnoszą największy sukces.
Naukowcy badający ludzkie zachowania postawili hipotezę, że aby aplikacje zdrowotne odniosły sukces i zagwarantowały zmianę zachowań pacjenta, powinny odnosić się do indywidualnych potrzeb tak, aby promować zmiany wzorców zachowań. Większość ankietowanych konsumentów zgodziło się z tym. Konsumenci stwierdzili, że byliby bardziej skłonni do korzystania z interaktywnych aplikacji, które mogą analizować wprowadzane przez nich dane i dostarczyć informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia (79,9%). Na podstawie tej odpowiedzi można wyciągnąć wnioski, że personalny feedback jest kluczowy, ponieważ zapewnia on motywację do zmiany zachowań.

Gdzie szukać zdrowotnych aplikacji medycznych?
Aktualnie coraz większa liczba firm rozpoznaje potrzeby zdrowotne użytkowników i wychodzi naprzeciw tym potrzebom korzystając z mobilnych technologii. W szczególności coraz większą wagę przywiązuje się do zdrowia w korporacjach. Do takich firm należy spółka WorkMed.

Jak twierdzi Paweł Kwiatkowski prezes spółki WorkMed aplikacje, które tworzy zespół WorkMed spełniają wszystkie wyżej wymienione wymogi: „Przykładowo aplikacja iBrain zawiera ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, trenujące pamięć, koncentrację oraz logiczne myślenie. Wszystkie zadania zawarte w aplikacji zostały stworzone przy współpracy ze ekspertami w swojej dziedzinie. Dzięki codziennym alertom z ćwiczeniami użytkownicy są stale motywowani do wykonywania interaktywnych zadań, wypływających korzystnie na funkcjonowanie ich mózgu. Poza ćwiczeniami aplikacja umożliwia wykonanie testów, które określają różne cechy osobowościowe, np. preferowany sposób zapamiętywania, co oznacza, że otrzymują indywidualny feedback. Aplikacja zawiera też ciekawostki dotyczące mózgu w postaci krótkich tekstów informacyjnych. Całość ta jest prosta w obsłudze i przyjazna dla użytkownika.”

 

Tylko aplikacje integrujące w sobie wszystkie wymagane funkcje są w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników.
Aplikacje zaczynają odgrywać istotną rolę w opiece zdrowotnej, jednak należy zauważyć, że aplikacja zdrowotna będzie skuteczna jako narzędzie dla pacjenta tylko wtedy, gdy będzie w stanie utrzymać jego lojalność. Ostatecznie to pacjent decyduje, czy będzie nadal korzystać z aplikacji. Pacjenci nie będą korzystać z aplikacji tylko dlatego, że jest ona innowacyjna i poręczna. Zamiast tego chcą czegoś, co jest wygodne i pomoże im uprościć wykonywanie codziennych zadań w zakresie ochrony zdrowia. Co więcej, nie wystarczy by aplikacja zdrowotna, pomagała jedynie zarządzać i śledzić własne zdrowie, pacjenci wymagają także otrzymywania informacji zwrotnych. Taka aplikacja powinna być dokładna i zgodna z aktualnymi wytycznymi klinicznych i ich modyfikacjami.

Źródło: WorkMed Sp. z o.o