Wydawać by się mogło, że BHP i programy wellness nie idą ze sobą w parze. W strukturach firmy bezpieczeństwem oraz ergonomią zajmują się zazwyczaj działy BHP, natomiast kwestie wellness i benefitów pozostają w dziedzinie działów HR. Wynika to przede wszystkim z ogólnie panującego przekonania, nakazującego rozdzielać profilaktykę zdrowia od jego promocji. Najnowsze trendy panujące w branży corporate wellness zmierzają jednak do zmiany tego stanu rzeczy, łącząc ergonomię i profilaktykę z szeroko pojętą promocją zdrowia.

Celem tego typu przedsięwzięć jest maksymalizacja produktywności pracowników poprzez działania zmierzające do poprawy ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez American College of Occupational and Environmental Medicine, najlepsze efekty można osiągnąć właśnie dzięki połączeniu tych z pozoru odległych od siebie dziedzin: profilaktyki zdrowotnej (bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia) oraz promocji zdrowia (różnorodne działania o charakterze wellness).

Ergonomia dąży do ograniczenia czynników ryzyka takich jak wysoka powtarzalność zadań, zwiększony wysiłek fizyczny, długotrwałe przebywanie w niewłaściwej pozycji. Usunięcie tych niedogodności zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia urazów i zwiększa tym samym produktywność.

Natomiast dzięki dobrze skonstruowanemu programowi wellness, tworzy się kultura zdrowia całej organizacji oraz pojedynczych jednostek. Dzięki temu spada ryzyko urazów i chorób, także tych przewlekłych.

Wnioski są jednoznaczne. Dzięki wykorzystaniu tego nowego trendu, pracodawcy są w stanie stworzyć bezpieczne, zdrowe i przede wszystkim sprzyjające wysokiej produktywności środowisko pracy. Innymi słowy zdrowie i bezpieczeństwo jednostki przekłada się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne, a w efekcie sukces całego zespoły i, w dalszej kolejności, całej firmy.