testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało prestiżowy certyfikat GEDNAP, który potwierdza jakość i profesjonalizm testów DNA w kierunku ustalenia ojcostwa, które wykonuje laboratorium. Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP) prowadzi jeden z najtrudniejszych programów atestacyjnych w zakresie testów DNA na ojcostwo. Stanowi on międzynarodową kontrolę poprawności oznaczania profili genetycznych i składowych w mieszaninach DNA.

©vkovalcik/Depositphotos.com

testDNA Laboratorium Sp. z o.o., aby zdobyć certyfikat GEDNAP przeszło przez kolejne etapy: zgłoszenie uczestnictwa, przeprowadzenie badań przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. na podstawie próbek otrzymanych od instytucji certyfikującej i weryfikacja poprawności nadesłanych danych, a następnie przyznanie atestów. Pozytywne przejście wszystkich etapów jest dowodem wysokiej jakości analiz wykonywanych w laboratorium.

testDNA pierwszy Certyfikat GEDNAP uzyskało już w 2009 roku. Kolejna atestacja dowodzi o wysokiej jakości oferowanych usług i utrzymywaniu wysokiego poziomu analiz.

Przyznanie certyfikatu to dla nas duży zaszczyt. Jest to dokument, który świadczy o naszej niezawodności – mówi Krystyna Szymczyk, koordynator działu laboratoryjnego.

Laboratoria genetyczne poddają się regularnym kontrolom zewnętrznym, aby uzyskać certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług. Certyfikaty są dla klientów potwierdzeniem, że zlecając badanie w danym laboratorium, uzyskają pewny i wiarygodny wynik.

Więcej informacji: www.testdna.pl

Kontakt: Tina Pysiewicz; tel. 32-445-34-26, e-mail tina.pysiewicz@testdna.pl


testDNA od ponad 10 lat specjalizuje się w analizach ojcostwa, pokrewieństwa oraz w diagnostyce
medycznej. Jakość przeprowadzanych badań jest potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami, z
firmą współpracują również sądy i prokuratura. Centralny Oddział Laboratorium znajduje się w
Katowicach a badania genetyczne dostępne są na terenie całego kraju dzięki współpracy z blisko 200
punktami pobrań i specjalistami.