Niemal, co dziesiąta gmina w Polsce weźmie udział w „Listach dla Ziemi”. Akcja Fundacji Ekologicznej ARKA, może wpłynąć na ograniczanie spalania śmieci w domowych piecach grzewczych. Obok transportu to główne źródło zanieczyszczeń powietrza powodujących i nasilających choroby układu oddechowego i krążenia oraz degradację środowiska.

Podczas akcji „Listy dla Ziemi” od 15 do 30 kwietnia uczniowie napiszą w szkole list, żeby przeczytać go w domu i wspólnie z rodziną podjąć proste działania ekologiczne, które ograniczą zanieczyszczanie powietrza. Hasło kampanii „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” podkreśla związek między jakością życia, a wdychanym powietrzem.

Lista gmin, które zgłosiły udział w akcji.

Smog nad Paryżem i Pekinem pokazał, że zanieczyszczenie powietrza prowadzi do sytuacji kryzysowych znacznie zagrażających zdrowiu. W Polsce brudne powietrze jest nierozwiązanym problemem wielu gmin. W ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska w pierwszej dziesiątce miast, w których jest najbrudniejsze powietrze znalazło się aż sześć z Polski. Polacy emitują do powietrza trujące związki chemiczne i gazy oraz pyły, ponieważ w domowych piecach grzewczych spalają śmieci, (które powinny trafić do zakładów komunalnych), słabej jakości węgiel i muł.

Pisanie listów dla Ziemi poprzedzają lekcje i akcje edukacyjne. Szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki mogą organizować imprezy edukacyjne dla rodzin dzieci, mieszkańców osiedli i dzielnic, a we współpracy z nadleśnictwami – sadzenie drzew. Listy zapisywane są na papierze z makulatury. Druga strona kartki informuje o tym, jak chronić powietrze. Tu także jest miejsce do zapisania trzech działań eko, do których rodzina ucznia zobowiązuje się w ciągu minimum dwóch tygodni.

Do akcji przyłączyła się pisarka dla dzieci – Renata Piątkowska (autorka książek ze Złotej Listy Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom): Ogromnie zachęcam, by dzieci próbowały pisać takie listy, a nauczycieli by zechcieli im pomóc – spojrzeć na problem z różnych stron, sformułować treść tak, aby była dowcipna, zajmująca czy przekonująca.

Szkoły mogą zgłosić wybrany list do konkursu na List Roku, a nauczyciele – koordynatorzy działań – wziąć udział w konkursie na Eko-nauczyciela Roku.

Dzięki 1. edycji „Listów dla Ziemi” (w 2013 r., zachęcającym do segregacji odpadów) około pół miliona młodych Polaków mogło osobiście wyrazić opinię o potrzebie ekologicznych zachowań, które, na co dzień dostrzega wokół siebie. Do akcji mogły przyłączyć się rodziny dzieci z blisko 4 000 szkół w prawie 350 gminach, tworząc w ten sposób „Ekologiczną drużynę narodową”. Akcji „Listy dla Ziemi” patronuje Minister Środowiska. Została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Partnerem są Lasy Państwowe i Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.