XII Forum Rynku Zdrowia już za nami. W dniach 26-27 października 2016 r., w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Na tak wyjątkowym wydarzeniu dotyczącym systemu lecznictwa w Polsce, nie mogło zabraknąć kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie”. W trakcie dwóch dni trwania Forum Rynku Zdrowia, blisko 250 lekarzy i ekspertów poznało wiek swojego serca. U 41% przebadanych jest on wyższy o 13 lat od wieku metrykalnego.

Dwudniowa konferencja zgromadziła ponad 1 tys. gości. Udział w debatach prowadzonych w warszawskim hotelu Sheraton wzięło ok. 100 prelegentów, w tym wybitne postaci medycyny, menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej.

W trakcie wydarzenia odbyło się 18 sesji dotyczących zarówno polityki zdrowotnej, organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia, jak również terapii w wybranych dziedzinach medycyny. W konferencji uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, dyrektorzy szpitali, eksperci rynku medycznego.

_d8e2588

Ponad to, oprócz uczestniczenia w debatach na temat systemów ochrony zdrowia, zainteresowani goście mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych prowadzonych w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”. Na specjalnym stanowisku „Ciśnienie na Życie” personel medyczny prowadził pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz ocenę wieku serca. W trakcie dwóch dni trwania Forum Rynku Zdrowia, blisko 250 osób poznało wiek swojego serca. U 41% przebadanych osób okazał się on wyższy o 13 lat od wieku metrykalnego.

Wiek serca pomaga określić innowacyjna aplikacja[1], przygotowana specjalnie na potrzeby kampanii, która pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez stosowanie zdrowej diety i zwiększenie aktywności fizycznej oraz rzucenie palenia. Osoby, u których występują odchylenia od tych wskaźników powinny regularnie konsultować swój stan zdrowia z lekarzem.

Informacje o ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciśnienie na Życie”

Akcja ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jak wynika z ponad 350 000 badań przeprowadzonych w ramach Kampanii, wiek serca Polaków jest dużo wyższy w stosunku do metrykalnego. Organizator Kampanii popularyzuje aktywności pomagające obniżyć wiek serca i zadbać o zdrowie układu krążenia. Sponsorem kampanii „Ciśnienie na Życie” jest Polfa Warszawa Grupa Polpharma.

 

Biuro prasowe kampanii:

Emilia Sawińska

tel. 531 844 325

e-mail: emilia.sawinska@procontent.pl

[1] Aplikacja powstała w oparciu o wyniki Impact of atrial fibrillation on the risk of death: The Framingham Heart Study i publikację R. D’Agostino i wsp. Circulation oraz prace badawcze zespołu prof. T. Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniu wyliczono wiek serca dla osób w wieku od 20 do 74 lat, które dotąd nie przebyły ani zawału serca, ani udaru mózgu. Dlatego miarodajne wyniki uzyskamy w tej grupie wiekowej.