Corporate Welles to nie doraźny środek zaradczy na bolączki współczesnych przedsiębiorców. Działania prozdrowotne w miejscu pracy nie powinny być pojmowane jako pojedyncze akacje, mające chwilowo zaspokoić sumienie pracodawcy, a pracownikom dać przelotne poczucie, że ktoś o nich dba.

Niestety, takie podejście do Corporate Wellness w większości przypadków nie przynosi zamierzonych efektów. Nigdy nie uda się realnie wpłynąć na styl życia i przyzwyczajenia zdrowotne pracowników, bazując tylko i wyłącznie na doraźnych akcjach. Prawdziwe zmiany, które zaowocują zmniejszeniem liczby zachorowań, a tym samym obniżeniem kosztów opieki zdrowotnej i zwolnień lekarskich, wymagają czasu oraz zaangażowania zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

U podstaw dobrze skonstruowanego programu prozdrowotnego leży przede wszystkim kompleksowe podejście. Kluczowymi aspektami są tutaj zaangażowanie, motywacja, wsparcie oraz odpowiednia strategia.

Każde działanie zmierzające do poprawy ogólnego stanu zdrowia pracowników oraz ich świadomości zdrowotnej powinno być poprzedzone odpowiednio przygotowanym audytem kultury zdrowia organizacji. Przed przystąpieniem do programu prozdrowotnego, specjalista powinien ocenić podstawowe zagrożenia i czynniki ryzyka wynikające z charakteru i środowiska pracy danej grupy docelowej. Bardzo ważna jest także konfrontacja z oczekiwaniami osób mających korzystać z programu, który aby był skuteczny, musi być przede wszystkim angażujący i dostosowany do ich potrzeb.

Należy pamiętać także o tym, że program Corporate Wellness to złożona i długoterminowa inwestycja oparta na precyzyjnej strategii. Zatem aby program prozdrowotny przyniósł zamierzone efekty, konieczny jest stały monitoring postępów oraz ich rzetelna ewaluacja. W tym celu użyteczne jest wyznaczanie zarówno krótko- jak i długoterminowych celów, tak dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Dobry program to także taki, który ewoluuje wraz z jego uczestnikami i jest na tyle elastyczny, aby móc w pełni dostosowywać się do zmieniających się potrzeb.

Wreszcie, kluczem do efektywnego programu prozdrowotnego jest świadomość jego podstawowego celu, jakim jest włączenie kultury zdrowia do struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Corporate Wellness to nie pojedyncze przedsięwzięcie, to suma wielu działań wymagających dobrej komunikacji i dużego zaangażowania.