Pierwszy rok z dzieckiem to pierwsze doświadczenia kobiety jako matki. Chwile pełne radości, ale i pełne grozy. Kobieta nie powinna się jednak bać – nie ona pierwsza i nie ona ostatnia debiutuje w roli matki – wszystkie kobiety i wszystkie dzieci wychodzą przecież z tego bez szwanku.

Rozwój człowieka

Biolodzy wyróżniają dwa rodzaje rozwoju człowieka: rodowy oraz osobowy. Rozwój rodowy to procesy ewolucji, które doprowadziły do powstania ludzi. Rozwój osobowy to procesy życiowe od poczęcia do śmierci danego człowieka. Na ten drugi rozwój wpływają zarówno procesy biologiczne, jak też procesy psychologiczne. Ważne dlatego, aby dbać nie tylko o wzrost dziecka, ale i o kształtowanie jego psychiki.

Rozwój osobowy człowieka dzieli się na kilka etapów. Etap pierwszy: zarodkowy – pierwszy trymestr ciąży. Etap drugi: płodowy – drugi trymestr ciąży. Etap trzeci: noworodkowy – okres kilku tygodni po porodzie. Etap czwarty: niemowlęcy – pierwszy rok życia. Etap piąty: poniemowlęcy – drugi i trzeci rok życia. Etap szósty: dzieciństwa – od trzeciego do dziesiątego roku życia. Etap siódmy: dojrzewania – od dziesiątego do dwudziestego roku życia. Etap ósmy: dojrzałości – od dwudziestego do pięćdziesiątego roku życia. Etap dziewiąty: wieku średniego – od pięćdziesiątego do sześćdziesiątego piątego roku życia. Etap dziesiąty: starość – powyżej sześćdziesięciu pięciu lat.

Sprawdź, jak rozwija się dziecko w 1. roku życia.

Pierwszy rok życia człowieka

Pierwszy rok życia osoby to etap noworodkowy, niemowlęcy i poniemowlęcy. Przejście trzech etapów rozwoju w ciągu roku, podczas gdy inne etapy rozwoju przebiegają nawet przez kilka lat, świadczy tylko o tym jaki to intensywny czas dla osobnika. Czas ten cechuje się nie tylko rozwojem, ale również idącym z nim  parze wzrostem. Rozwój polega na zmianach fizyczno-psychicznych, wzrost natomiast na powiększaniu się rozmiarów. Matka po pierwsze powinna dbać o właściwą dietę i pielęgnację dziecka. Po drugie natomiast powinna dbać o jego emocje i intelekt. Dziecko niech czuje się przede wszystkim zdrowe oraz kochane.

W ciągu etapu noworodkowego dziecko przystosowuje się do warunków panujących poza brzuchem matki, innymi słowy do warunków, w których przyjdzie mu żyć. Utrwala się samodzielne oddychanie i krążenie krwi oraz odpada pępowina. Ponadto reguluje się temperatura ciała i przemiana materii. W ciągu etapu niemowlęcego dziecko rozwija się i coraz bardziej wzrasta. Staje się ono ruchliwsze i sprawniejsze. Wreszcie zaczyna raczkować i chodzić. W ciągu etapu poniemowlęcego dziecko zaczyna się usamodzielniać. Rosną mu zęby mleczne. W pierwszym roku chodzi,  drugim i trzecim roku natomiast chodzi, mówi, a niekiedy nawet zaczyna rysować i pisać. Nie ukrywajmy – pierwszy rok życia dziecka, to zarówno dla niego, jak i dla matki cudowne 12 miesięcy, cudowne 52 tygodnie i cudowne 365 dni oraz nocy.